dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Afgelopen donderdag 3 september 2020 is Geert Hovenkamp overleden.
Geert was dé deskundige op gebied van de bewoning van Emmen
in de periode van 1600 tot 1832. Geert heeft zijn volledige archief
ter beschikking gesteld aan Historisch Emmen. Geert bedankt!


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen