dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Boslaan: Rijkslandbouw winterschool Omhoog


RLWS 1917: Omhoog

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool
Anno 1920

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Boven en onder:
koninklijk bezoek aan de RLWS op 6 juni 1924.

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Foto Historisch Emmen Boslaan Rijkslandbouw winterschool

Het gebouw uit 1917, waar ooit de Rijkslandbouw winterschool in was gevestigd, staat op de monumentenlijst onder nummer 510955. Hierdoor kan het behouden blijven voor het nageslacht.

Het schoolgebouw, ontworpen door een gemeente architect, is opgetrokken in baksteen over twee bouwlagen onder met bouletpannen gedekt schilddak met schoorstenen op de nokeinden. De school is gedeeltelijk onderkelderd. Onder de gootlijst op klossen een fries met uitkragend metselwerk. Alle vensters hebben kruiskozijnen met in het raamhout een zesruits roedeverdeling.

De school was geopend van oktober tot april. Er werd onderwezen in vakken die veelal op het boerenbedrijf waren gericht, zoals akkerbouw en veeteelt, maar ook in de algemene vakken als Nederlands, wiskunde, scheikunde en boekhouden. Naast de schoolgang werkten de leerlingen ťťn dag per week op een boerenbedrijf. Omdat de school alleen in de winter geopend was werkten de leraren in de zomermaanden veelal voor keuringsdiensten en in de landbouwvoorlichting.

In de Tweede Wereldoorlog is, ondanks protesten van de inspecteur van landbouwonderwijs, in de tuin achter de school een gaarkeuken gebouwd die op 18 januari 1943 in gebruik werd genomen.

 • In het pand vonden ook trouwpartijen plaats.
 • Het heeft gediend als onderkomen voor het Drenthe college.
 • Het dagblad van het Noorden schreef op 20april 2004 dat het pand te koop stond. GeÔnteresseerden waren de Wooncom en de Christelijke Hogeschool Nederland.

Willem Emmens: Omhoog

Foto Historisch Emmen Boslaan foto Willem Emmens

Foto Historisch Emmen Boslaan onthulling borstbeeld Willem Emmens
Onthulling borstbeeld in 1929.

Foto Historisch Emmen Boslaan borstbeeld Emmens


Anno 1929

Willem Emmens behoorde tot de Drentse tak van de drie takken van het geslacht Emmen(s). Daarnaast bestond er een Emmer tak, de bekende schulte familie Emmen wiens tak helaas is uitgestorven en een Groninger tak, die 100 jaar langer heeft voortbestaan en die nu enkel nog voortduurt in de vrouwelijke lijn Emmen Riedel.

Uit het huwelijk van, boer en timmerman, Jan Emmens en Jantien Staal (uit de bekende smedenfamilie) werd op 25 mei 1869 in Zeijen zoon Willem geboren. Hij bleek als kind al grote belangstelling te hebben voor de natuur en ging regelmatig met de schaapskudde mee de heide op. Dit had ook meester Pieters van het schooltje, waar Willem als kind het eerste onderwijs kreeg, in de gaten en gaf hem als raad mee, vooral verder te leren. Willem volgde die raad op. Eerst aan de Normaalschool in Assen om vervolgens in 1888 te Meppel met goed gevolg examen te doen voor onderwijzer. Vreemd genoeg kwam hij pas in 1891 aan het werk, omdat hij eerst geen werk kon krijgen door concurrentie en het gebrek aan arbeidsplaatsen. Hij begon als ondermeester aan een school in Havelte, vervolgens aan scholen in Donderen en Blokzijl, tot hij wederom een benoeming kreeg aan de school in Havelte. Willem bleek een echte autodidact te zijn, want door zelfstudie slaagde hij in 1894 voor het examen van hoofdonderwijzer.

In Havelte had Willem de boerendochter Hendrikje Mulder leren kennen waarmee hij op 25 mei 1895, de dag waarop hij 26 jaar werd, in Havelte in het huwelijk trad. Ze kregen vijf kinderen:

 • Anna Jantina (*1895)
 • Jantina WiIhelmina (*1896)
 • Jan (*1897)
 • Johannes Willem (*1899)
 • Jantina Wilhelmina (*1903)

In 1898 werd hij benoemd als bovenmeester aan de school in Grolloo. Daar ondervond hij als geheelonthouder enkele problemen. De kinderen aldaar bezochten de school onregelmatig als gevolg van alcoholproblemen bij zijn voorgangers. Ouders vonden het bij gebrek aan controle maar wat handig wanneer de kinderen eerst de koeien naar het land konden brengen. Willem Emmens dwong echter met zijn doorzettingsvermogen respect af bij de ouders waardoor de situatie verbeterde. Willem Emmens propagandeerde de ideeŽn van de rijkslandbouw leraar Jakob Elema en zette in Grolloo met groot enthousiasme landbouw wintercursussen op. Tevens richtte hij mede de landbouwvereniging, de stierenhouderij, de coŲperatieve zuivelfabriek, de boerenleenbank en andere verenigingen op. Hij bleek een sociaal voelend mens te zijn, alom gezien en het dorp betreurde men zijn vertrek, toen hij na 13 jaar Grolloo achter zich liet en naar Zutpen vertrok om leraar te worden aan de Rijkslandbouw winterschool aldaar. Van belang was ook nog "de akte van bekwaamheid voor huis - en schoolonderwijs in de beginselen der landbouwkunde" die hij in 1903 behaalde aan de Rijkslandbouwschool in Wageningen.

Professor Jakob Elema meende in 1915 dat het van groot belang zou zijn wanneer er in de provincie Drenthe een agrarisch blad zou komen en stelde Willem Emmens aan als redacteur van het op te richten Drentsch Landbouwblad. Het eerste nummer van het blad verscheen op 6 januari 1917 wekelijks in een oplage van 13.000 exemplaren. Zowel Willem Emmens als Jakob Elema schreven regelmatig artikelen in het blad. Ook schreef hij het leerboek "leidraad bij het onderwijs in de natuurkunde aan land - en tuinbouwscholen". Emmens heeft zich ruim tien jaar ingezet om de landbouw in Drenthe op een hoger peil te brengen.

Op 1 juli 1917 werd hij leraar aan de in dat jaar juist geopende Rijkslandbouw winterschool te Emmen. Emmens was een gelovig mens. In Zutphen had hij in het kerkelijk leven al een belangrijke rol ingenomen. In Emmen kreeg hij regelmatig meningsverschillen met ds.De Groot. Emmens was een tegenstander van de toen nog algemeen gebruikelijke zitplaatsenverhuring in de kerk. Hij weigerde een plaats te huren en vaak zat hij tijdens de kerkdiensten in de 'armenbank'.

Willem Emmens overleed onverwacht op 18 april 1927 in Emmen op 58 jarige leeftijd.

Ter nagedachtenis aan Willem Emmens werd in 1929 een bronzen beeld onthuld door de Commissaris der Koningin in Drenthe, Mr.J.Linthorst Homan. Het beeld werd ontworpen door de beeldhouwer Falise en heeft lange tijd op een pilaar bij toegang tot de R.W.L.S. gestaan. Later is het beeld verplaatst naar de agrarische school in Noordbarge, later het Terra college geheten. Deze school is een voortzetting van de oude R.W.L.S. Het beeld staat nu in Zeijen, de geboorteplaats van Emmens.

Mevrouw van Wieren Bosklopper heeft ooit de publiciteit gezocht om het beeld terug te laten keren in Emmen. Tevergeefs.


Bronvermelding: Omhoog

 • B.Emmens
 • H.C. van Dockum, Willem Emmens, Assen 1946.
 • DA, Archief van de Rijkslandbouw leraar / Rijkslandbouwconsulent, inv.nr.46 e.v. G.Kuipers.
 • Drentse biografieŽn. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten 4 door J.Bos en W.Foorthuis.
 • Voormalige website www.oudallee.nl
 • Foto's:
  • B.Emmens
  • R.Boelens
  • E.Hof
  • A.Pool
  • Dhr. de Lange
  • G.Warrink
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.