dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

De Noorderkerk Omhoog

Heidelaan Noorderkerk
Een op afbraak staande loods in Twente
werd omgebouwd als houten kerk:
De Noorderkerk.
Foto: D.Pruiksma.

Foto Historisch Emmen Heidelaan Noorderkerk
Op het lege perceel in het midden stond
de voormalige Noorderkerk.
Op het lege perceel in het midden stond de voormalige Noorderkerk.
Foto: "Oud Emmen vanuit de lucht". Uitgave Slingenberg b.v. Hoogeveen, 1996.

Foto Historisch Emmen Heidelaan Noorderkerk
Het voormalige evangelisatielokaaltje aan de
Warmeerweg kwam in Zuidbarge te staan.
Foto: J.Omvlee.

Foto Historisch Emmen Heidelaan Noorderkerk
Het voormalige evangelisatielokaaltje werd
30 meter verplaatst en ging dienst doen als
garage.
Foto: J.Withaar.

van tot eigenaar/huurder adres
1941 1950 De Noorderkerk -

Vanwege de groei van de gereformeerde gemeente bleek het in 1923 geopende kerkgebouw aan de Wilhelminastraat, dat in 1941 de naam Zuiderkerk kreeg, te klein. Het ledental was van ruim 600 leden in 1920, gestegen naar ongeveer 1000 leden in 1936. In 1941 bleken dat er al 1300 te zijn.

In 1936 ontwikkelde de evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerk plannen om aan de Warmeerweg op de hoek van de Haddersstraat een "lokaaltje" te stichten. Het is niet bekend wanneer dit lokaaltje in gebruik is genomen. De schrijvers van het boek "150 jaar gereformeerde kerk" vermelden wel dat de bewoners van Emmen noord vanaf 13 juli 1941 op zondagmorgen om half 10 een dienst in het evangelisatielokaaltje aan de Warmeerweg konden bijwonen. In september 1941 waren dit zelfs twee diensten: om half 10 's morgens en om 3 uur 's middags.

Op 18 augustus 1941 kwam het evangelisatielokaaltje in de kerkenraad ter sprake. Aan de orde kwam het verplaatsen van dit lokaaltje van de toen nog onverharde Warmeerweg naar een plaats aan de verharde weg. Ook werd besproken of het niet vergroot kon worden naar 250 zitplaatsen zodat men 5 tot 6 jaar uit de problemen zou kunnen zijn.

Het zou anders verlopen. Door de heersende houtschaarste, het was immers oorlog, werd het evangelisatielokaal gereserveerd voor Zuidbarge om daar als vergaderlokaal te gaan fungeren. Het kwam in 1941 te staan op een perceel grond van de weduwe J.M.Omvlee-Bekhuis. Zij staat bekend als "tante Coba" en redde tijdens de Tweede Wereldoorlog vele onderduikers, die bij haar in huis zaten ondergedoken, het leven. Het gebouwtje werd in 1950 ongeveer 30 meter verplaatst en ging dienst doen als garage voor de familie Eising. Voor het houten kerkje kwam een nieuw stenen gebouw in de plaats dat de naam "De Rietbarge" kreeg. In 1991 werd dit gebouw verkocht aan de familie Omvlee die het liet verbouwen tot woning. In 2004 is het afgebroken. Bron: J.Omvlee.

In 1941 werd er volop nagedacht over het stichten van een tweede kerkgebouw, die in Emmen noord zou moeten komen te staan. Dat jaar reisden de broeders W.van den Hof en M.Buwalda op verzoek van de kerkenraad al naar Twente om daar een afbraak staande loods te bekijken, die mogelijk omgebouwd zou kunnen worden tot een hulpkerk voor Emmen noord. Zij oordeelden positief en met een begroting van f 6.000,- werd de loods aangekocht en tot kerk omgebouwd.

Hoewel een broeder der gemeente gratis een bouwterrein beschikbaar had gesteld heeft de kerkenraad hier waarschijnlijk niet voor gekozen, want het perceel waarop de kerk zou komen te staan bleek voor f 3.000,- van de gemeente Emmen te zijn aangekocht.

Het kerkje kwam aan de Heidelaan te staan. In het kerkblad van 27 december 1941 is te lezen dat de locatie Wilhelminastraat dat jaar de naam Zuiderkerk kreeg en het kerkje aan de Heidelaan de naam Noorderkerk.

De Noorderkerk werd al snel te klein en bovendien werd de ligging niet geschikt geacht voor de toekomst. De eerste contouren van de wijk Emmermeer ontstonden al waardoor in 1949, nauwelijks acht jaar na de opening, besloten werd om te kijken naar een nieuwe locatie voor een kerk.

Om de ruimtenood op te lossen werd gekozen voor een noodoplossing. Vanaf 1950 tot 1955 diende de kantine van de Bendien aan de Weerdingerstraat als kerkgebouw. Op 6 april van dat jaar werd het nieuwe kerkgebouw "Ichthus", op de hoek van de Walstraat en de Meerstraat, geopend.

De Noorderkerk was een jaar eerder reeds voor f 5.500,- verkocht aan de gemeente Emmen.

Bron: "150 jaar gereformeerde kerk Emmen". Uitgave Noorderboek 1991. ISBN 90-6950-033-7.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.