dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Het Dierenpark Emmen

Geschiedenis chronologisch

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1936.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1938.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1938.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1939.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1940.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1943.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1944.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1949.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1954.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1958.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1961.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1963.

Foto Historisch Emmen Noorder Dierenpark
Kaart omstreeks 1972.

 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
  • Aanwinsten en geboortes
  • Bordjes met handgeschilderde afbeeldingen van vogelsoorten werden in het park aangebracht.
  • De eerste onderduikers in het park.
 • 1943
  • Overleven tijdens oorlogstijd.
 • 1944
  • Overleven tijdens oorlogstijd.
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
  • In februari kwamen drie bijzondere hyenahonden aan die in Afrika waren gevangen. De bedoeling was dat met een fokprogramma voor deze uitstervende diersoort werd gestart.
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
  • -
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1962
  • Onder de nieuw aangeschafte bewoners van het park behoren twee bijzondere brilberen.
 • 1962-1963
  • De koude wintermaanden brengen veel extra werk voor de oppassers mee.
 • 1963
  • In het nijlpaardenhuis wordt een terrarium ingericht.
  • Geruchten als zou het dierenpark verhuizen naar een nieuwe locatie in de Emmer Dennen worden door de heer Oosting ten stelligste ontkent.
 • 1964
  • Opening van een midgetgolfbaan op de plek van de voormalige moestuin achter de villa van de familie Oosting. Een nieuwe attractie!
 • 1965
  • In juni wordt een nachtdierenverblijf geopend.
 • 1965 t/m 1969
  • Geleidelijke daling van het aantal bezoekers.
  • Van Riel vraagt Aleid Rensen en haar man Jaap Rensen om de directie te gaan voeren.
 • 1970
  • Gemeente Emmen wordt mede-eigenaar
  • Het echtpaar Jaap en Aleid Rensen vormen de nieuwe directie
  • Eerste aanzet tot indeling park in werelddelen
  •  
 • 1971
  • De tuinen van Hospers en Oosting, aan weerszijden van het lange toegangspad naar het park, worden samengevoegd.
  • Op 31 mei vindt de officiŽle opening van het vernieuwde park plaats.
  • Ingebruikneming van het educatieve centrum met een blijvende expositieruimte.
  • Opening van de eerste tentoonstelling "In Vogelvlucht".
  • Tijdens het eerste seizoen neemt het bezoekersaantal met ruim 115.000 mensen toe tot 325.000.
 • 1973
  • Start van een adoptiefonds.
  • Eerste uitgave van Zoo Informatie voor de vrienden van het Noorder Dierenpark.
  • Het nieuwe AustraliŽ gebied komt gereed achterin het vroegere wildpark.
 • 1974
  • Presentatie van een vijfjarenplan waarin onder andere de indeling in geografische zones nader is uitgewerkt en waarin de natuurlijke omstandigheden waarin de dieren in het wild leven zo goed mogelijk wordt nagebootst. Met deze investering is 5 tot 6 miljoen gulden gemoeid. E.e.a. wordt mogelijk gemaakt door de werkzaamheden in het park uit te laten voeren in het kader van de werkloosheidsbestrijding.
  • Inrichting van de Afrika savanne op de plaats van het oude wildpark.
  • Komst van de Humboldt pinguÔns.
 • 1975
  • Vijfduizend gezinnen hebben een abonnement op de dierentuin. Daarboven zijn er veel persoonlijke abonnementen en abonnementen voor 65- plussers.
  • De Afrikaanse savanne wordt in gebruik genomen. Hierop rennen impalaís, springbokken, gnoeís, zebraís, waterbokken, neushoorns, giraffes en struisvogels.
  • Vertrek van de leeuwen uit het park.
  • Gereedkomen van het eiland voor de mantelbavianen.
 • 1978
  • Begin van de bouw van het Africanum, het latere Afrikahuis, het eerste onderdeel van het park dat is verbonden aan een werelddeel. Hierin ook een ruime mogelijkheid voor tentoonstellingen. In de kelder wordt een volkenkundige afdeling gevestigd.
 • 1979
  • Eerste ideeŽn voor de bouw van het latere Biochron.
 • 1980
  • Opening van het Afrikahuis.
  • De uilen krijgen een nieuwe (oud en vervallen uitziende) burcht.
 • 1981
  • Tijdens de zomermaanden zijn er op het terras van het Paviljoen op zondag tussen 11.00-12.30 uur kledingshows door ít Volk van Grada.
  • Aanvang met de bouw van het Biochron, een investering van ruim f 12.000.000,-
 • 1982
  • Het Noorder Dierenpark krijgt de Europese Museumprijs voor bijzondere exposities in 1981. De prijs geldt voor de expositie "Voortbeweging" en "Fleur en Kleur" in het Africanum. Uit handen van Prinses Christina van Zweden ontvangt het echtpaar Rensen de prijs; een bronzen beeldje van de Ierse Kunstenaar John Behan.
  • Opening van het fokcentrum op de plaats van het oude apenhuis.
  • Opening van het eerste deel van het Biochron, waarin het zeer vroege zeeleven is te zien. Opening van het haaienbassin.
 • 1983
  • Henk Hidding wordt als bioloog, paleontoloog in dienst genomen.
 • 1985
  • Viering van het 50-jarig bestaan van het park met de opening van het Biochron door Koningin Beatrix, waarin de geschiedenis van het leven op aarde is te zien. De vlindertuin is de belangrijkste attractie.
 • 1986
  • Openstelling van een mierenstad in het Biochron bewoond door drie volken bladsnijdersmieren.
  • Ruim 1 miljoen bezoekers!
 • 1988
  • Openstelling van de Hof van Heden, waar op een twee hectare groot terrein de fauna centraal staat. De Hof van heden omvat een buitentuin en een groot kassencomplex. De officiŽle opening vindt in 1989 plaats.
  • ZOO informatie krijgt een nieuwe uitvoering.
  • Gereedkomen van het nieuwe roofdieren verblijf.
  • Aankomst van zes Birmaanse olifanten die het nieuwe olifantenverblijf gaan bewonen.
 • 1990
  • Opening van het grootste nijlpaardenverblijf in Europa. Het verblijf biedt plaats aan de kudde van negen dieren. In de loop van de jaren zal de kudde uitgroeien tot 15 ŗ 20 dieren.
 • 1991
  • In januari ontvangt het echtpaar Rensen de Nieuwsblad van het Noorden prijs 1990. Een oorkonde en een bedrag van f 25.000.-, dat in het Jaap en Aleid Rensen fonds wordt gestort.
  • Opening van het AziŽ huis. De bouw duurde drie jaar, kosten f 7.500 000,-
  • Er blijken vier olifanten zwanger te zijn.
  • Opening van het Raar-maar-waar huis.
 • 1992
  • In maart wordt voor het eerst een olifantje in het park geboren.
  • Sloop van het oude berenverblijf voor de aanleg van het Amerika gebied.
  • De twee laatste kraagberen gaan naar een andere dierentuin.
  • ZOO informatie wordt bekroond met de Grafische Prijs Haarlem, vooral bedoeld voor het werk van Koos Staal de grafisch vormgever van het blad.
  • Oprichting van de Stichting tot instandhouding van het Noorder Dierenpark. De aandeelhouders brengen hun aandelen in deze stichting onder. De Stichting is daarmee eigenaar van het park. Tot 2005 behoudt de stichting een ideŽle doelstelling.
  • Het park krijgt de Milieu en Toerismeprijs 1992.
 • 1993
  • Start onderzoek naar het ruimteprobleem van het park.
  • De manenschapenrots, het oudste overblijfsel van het oude dierenpark, verdwijnt. Op die plek komt de ondergrondse stal voor de olifantenstier, met daarboven zijn eigen buitenplaats.
  • Eerste onderzoek naar mogelijke uitbreiding van het park op de Noordbargeres.
  • Het jonge olifantje Bo Gyi trekt met zijn gebroken poot duizenden bezoekers extra.
  • Ingebruikname van het auditorium in het Biochron.
 • 1994
  • De mantelbavianen zitten een aantal dagen trillend in een boom.
  • De laatste fase van het Biochron komt gereed: het museum over de geschiedenis van het leven op aarde.
 • 1995
  • Afscheid van Jaap en Aleid Rensen als directie.
  • Henk Hidingh treedt aan als nieuwe directeur.
  • Viering van het 60-jarig bestaan, met de uitgave van het jubileumboekje Metamorfose.
  • Opening van AmeriCasa.
 • 1996
  • De in 1994 gefaseerde verbouwing aan het paviljoen tot een zelfbedieningsrestaurant wordt afgerond.
  • Het park ontvangt de Drentse Welstandsprijs voor AmericaCasa en het zelfbedieningsrestaurant ít Paviljoen.
  • ZOO informatie 1996 wordt uitgeroepen tot De Best Verzorgde Boeken door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.
 • 1997
  • Opening van het rattenriool.
  • Het kassencomplex van de Hof van Heden ondergaat een gedaanteverwisseling en krijgt de naam Plantenrijk.
  • In juli zitten de mantelbavianen weer een paar dagen in de boom.
 • 1998
  • De naakte molratten krijgen een verblijf in het park. Ze zijn voor het eerst te zien in Nederland.
 • 1999
  • Het dierenpark sluit een erfpachtcontract af met de waterleidingmaatschappij voor 38 ha grond op de Noordbargeres.
  • Plannen om Zuid-Amerika centraal te stellen op zes hectare grond op de es.
  • Start bouw van de Traverse.
  • Aanleg parkeerterrein Hondsrugweg - Ermerweg.
 • 2000
  • Opening van de 250 meter lange Traverse, de park - park verbinding.
 • 2001
  • Het uitbreken van mond en klauwzeer heeft gevolgen voor de hoefdieren.
  • Teruglopende bezoekers aantallen leiden tot ontslag voor tijdelijk personeel.
 • 2002
  • Opening van het nieuwe park op de es. 
 • 2003
  • Invoering van het "Dierenpaspoort"
  • Opening in het centrum park van het Wilde Westen.
  • Zoo informatie wordt vervangen door Magazzo.
  • Carolijn Eilings wordt benoemd tot commercieel directeur.
  • Het gebied rond de kinderboerderij wordt onder handen genomen.
 • 2004
  • Invoering nieuwe naam: Dierenpark Emmen.
  • Opening nieuwe verblijf voor de Aziatische dwergotters.
 • 2005
  • De gemeente Emmen verstrekt een lening van 12,5 miljoen euro aan het park voor nieuwe investeringen en aflossingen van leningen. De juridische structuur wordt aangepast waarbij de familie Rensen wordt uitgekocht.
  • Het park wordt uitgeroepen tot winnaar van de Education Award van de European Association of Zoos and Aquaria.
 • 2006
  • Bouw van het nieuwe overdekte speelparadijs Yucatan in Mexicaanse stijl op de es.
  • Invoering van een nieuw abonnementsysteem.
 • 2007
  • Besluitvorming voor de bouw van een nieuw park op de Noordbargeres.
 • 2008
  • Er passeerden 1,2 miljoen mensen de kassa. Twintigduizend meer dan in 2007.
 • 2009
  • China Festival of Lights was een lichtspektakel dat nog niet eerder in Europa was vertoond. Meer dan dertig grote kleurrijke lampions en lichtsculpturen sierden het dierenpark. Hoogtepunt was een draak van ongekende lengte, hij was honderd meter lang en zes meter hoog.
 • 2010
  • Op 1 januari traden twee nieuwe commissarissen aan: Jan Kamminga en Elbert Dijkhuizen. Commissaris Bouke Arends vertrok terwijl Harry Leutscher aanbleef als commissaris.

Bronvermelding: Omhoog

 • Tentoonstelling 2008 in de bibliotheek Emmen.
 • Foto's:
  • Tentoonstelling 2008 in de bibliotheek Emmen.

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.