dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Derks - Van Peer Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
1807 - Albert Derks
1832 C977
C978
Weduwe Albert Derks
1880 C977
C978
Hendrik Derks
1916 C5200 Het perceel van Hendrik Derks werd verkaveld in vier percelen. Eťn van de percelen was sectie C5200. Hierop liet Jan van Peer een winkelpand bouwen.


Derks: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Derks
Rechts het hekwerk op de achtergrond
stond ooit de boerderij van de familie Derks.
Van de boerderij zijn ondanks vele pogingen
geen foto's bekend.
Foto: E.Hof.


Uitvergroting van foto boven.

van tot bewoner adres
1807 1864 familie Derks -

De Derksstraat heeft haar naam te danken aan het geslacht Derks. Drie generaties bewoonden een boerderij op de zuidelijke hoek van de Hoofdstraat en Derksstraat.

In 1807 woonde hier de schoenmaker Albert Derks (1749-1813) en zijn vrouw Geesje Oldeschirring. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort:

 • Lammegien (*1795).
 • Jan (*1797).
 • Roelof (*1804).
 • Onbekend.

De volgende bewoner was Roelof Derks (1804-1862) die huwde met Grietje Horring (1804-1885). Roelof was net als zijn vader schoenmaker. Uit dit huwelijk, gesloten in 1829, kwamen acht kinderen voort:

 • Gesien (*1829).
 • Jantien (*1831).
 • Albert (*1833).
 • Jan (*1836).
 • Annegien (*1839).
 • Geert (*1844).
 • Hindrik (*1841).
 • Janna (*1847).

De laatste bewoner was Albert Derks (1833-1911) geboren te Emmen. Hij werd net als zijn vader schoenmaker doch omstreeks 1861 gaf hij aan landbouwer te zijn. Albert Derks huwde in 1854 met Jantien Ensing (1833-1868). Zij was een dochter van Harm Ensing en Roelfien Wiggers. Uit het huwelijk kwamen acht kinderen voort:

 • Harm (1855-1909). Huwde met Nesien de Jonge.
 • Roelof (1857-1932). Huwde met Egbertien Hendriks.
 • Hinderikus (1859-1903)
 • Roelfien (1861-1864)
 • Geert (1862-1862)
 • Grietien (1864-1864)
 • Roelfien (1865-1865) geboren te Angelsloo
 • Albert (1868-1868) geboren te Angelsloo

Uit de geboorteplaatsen van de kinderen valt af te leiden dat het gezin omstreeks 1864-1865 naar het gehucht Angelsloo verhuisde. Daar betrokken ze, aan de straat die later AngelsloŽrdijk zou gaan heten, een boerderij. Deze boerderij stond tussen de Boermarkeweg en het zwembad Aquarena.

Veertien dagen na de geboorte van Albert (*1868) kwamen moeder en zoon te overlijden. Jantien werd maar 35 jaar oud.

Twee jaar later (in 1870) huwde Albert (*1833) met de weduwe Aaltien Kuipers (*1831). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort:

 • Grietien Derks (1871-1941)
 • Jan Derks (*1875 Angelsloo)

Omstreeks 1907 werd de boerderij van de familie Derks afgebroken.


Jan van Peer: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Jan van Peer (1877-1952)

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Uitvergroting van foto boven.
Het echte torentje verdween al eerder.
Het oer-Nederlandse EDY bestaat al sinds 1916 en produceerde in de begintijd petroleumstellen, tegenwoordig witgoed.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan van Peer
Foto: © J.Withaar.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Harm Jan van Peer  
Harm Jan van Peer (l) en Arend van Peer (r)

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jan Jes van Peer  
J.E.S. van Peer

van tot ondernemer adres
1916 heden Van Peer, huishoudelijke artikelen op gebied van koken, tafelen en cadeaus. Hoofdstraat 123

Oprichter van de alom bekende winkel was Jan van Peer (1877-1952) geboren te Wildervank als zoon van Arend van Peer en Roelfien Smit.

Jan van Peer verhuisde met zijn ouders naar Schoonoord alwaar hij timmerman werd bij de Oranjekanaal Maatschappij. Als bijverdienste verkocht hij naaimachines omdat er niet altijd voldoende werk voor hem was. Jan was een energieke man die niet bij de pakken neerzat. Al snel merkte hij dat er in de handel meer geld te verdienen was dan in het timmermansvak.

In 1901 begon hij in zijn huis te Schoonoord met de verkoop van naaimachines om in 1904 zijn eerste kleine winkeltje in Schoonoord te beginnen. De naam van het winkeltje was "De strijd".

Jan van Peer huwde in 1900 met Aaltje Welling (1880-1935) uit Borger. Volgens Jan was de afstand geen probleem; "Het was toch maar een uurtje lopen". Haar vader [Harm Wever] was wever en slager van beroep maar verkocht kennelijk ook horloges.

Als geboren zakenman zag Jan daar ook omzet in. Behalve horloges en naaimachines verkocht hij in Schoonoord ook galanterieŽn, porselein, glas- en aardewerk en aanverwante zaken.

Uit het huwelijk van Jan van Peer en Aaltje Welling kwamen zes kinderen voort, waarvan Dirkje, Arend en Harm Jan al spoedig meewerkten in de winkel.

Het gezin van Jan van Peer verhuisde in 1910 van Schoonoord naar Emmen.

Aan de Hoofdstraat, destijds nog Stationsstraat, werd een winkel geopend waar kinderwagens, meubelen, uurwerken, naaimachines, huishoudelijke artikelen en kachels werden verkocht. Dat Emmen een grote markt en een treinstation had, zullen voor hem goede redenen geweest naar Emmen te verhuizen. Dit winkelpand gold in die tijd als de grootste winkel van Emmen en omgeving en de zaken gingen goed. Een nog groter pand zou een goede investering zijn.

Op het perceel waar tot 1907 de boerderij van de familie Derks stond liet hij een nieuw winkelpand bouwen dat in 1916 werd geopend.

De nieuwe winkel was gebouwd volgens een gedurfd ontwerp door de kenmerkende hoge ramen en een torentje. Als eerste winkel in Emmen was er verlichting met gaslampen. Bouwer van het winkelhuis was Jan van Peer, een broer van de oprichter Jan van Peer.

Het assortiment in de winkel was heel uitgebreid. Zo werden er o.a. buikorgels verkocht, trekharmonicaís, violen, maar ook porselein, grafzerken en meubels. Deze meubels maakte hij zelf in zijn meubelwerkplaats. Het winkelbedrijf bleef zich ontwikkelen in een tijd dat er nog geen sprake was van de woonwijk Emmermeer.

In 1923 werd aan de overzijde "het toonkamergebouw" gebouwd waar de "Slaapkenner", de beddenspeciaalzaak van de familie van Peer, in werd gevestigd. Achter dit gebouw bevond zich tot 1980 nog de eigen meubelmakerij.

Naast de slaapkenner verrees in 1924 een magazijnhuisje welke in gebruik werd genomen door OriŽnt, een Van Peer speciaalzaak in Oosterse artikelen. Harm Jan van Peer heeft samen met vrouw en kinderen nog in het stijlvolle oude pandje gewoond. Ook opvolger J.E.S. van Peer is hier in 1940 geboren. De stenen welke bij de bouw zijn gebruikt zijn afkomstig van de in 1922 afgebroken Gereformeerde Kerk aan de Vreding.

In 1928 namen Harm Jan, Arend en zus Dirkje het bedrijf van hun vader over. Op de achtergrond bleef de grondlegger nog bezig met het maken van meubels. In 1952 overleed Jan van Peer. Hij werd begraven op het oude kerkhof aan de Kerkhoflaan.

Het oorspronkelijke magazijnhuisje werd als woonhuis toch wat te klein voor Harm Jan, vrouw en kinderen waardoor in 1954 achter het hoofdgebouw een woonhuis werd betrokken, compleet met een tuin. Tot dan woonden daar zus Dirkje en opa. In het oorspronkelijke magazijnhuisje ging zich toen, de nu nog steeds bekende juwelier, Van Ess vestigen. Van Ess bleef er tot 1966, het moment waarop deze zich aan de Notaris Oostingstraat ging vestigen. Dierenwinkel Natura nam de leeggekomen plaats in.

In 1962 maakte de zoon van Harm Jan van Peer zijn entree in het familiebedrijf. Jan Eduard Siewerd (JES) was toen 22 jaar. In 1974 nam hij de leiding van zijn vader Harm Jan over. Harm Jan overleed in 1985. Met Ronald van Peer, een zoon van JES van Peer, heeft de vierde generatie de leiding in het "hoofdgebouw" onder de naam "Spectra".

In 1966 vond de eerste grote verbouwing plaats. Het zo roemruchte torentje werd geofferd en de prachtige oude gevel verdween achter witte kunststof beplating.

In 1982 voegde zich in het oorspronkelijke magazijnhuisje de reeds beschreven nieuwe tak aan de Van Peer keten toe. OriŽnt, gedreven door de vrouw van J.E.S. van Peer, Janny.

Ondertussen was er ook gestart met verkoop met tenten in een eenvoudige kampeerhal (nu "Mode de Vries") Eerstens stonden de tenten in de tuin behorende bij de woning maar in 1980 ging het woonhuis en tuin achter het oorspronkelijke pand plaats maken voor de speelgoedafdeling "Intertoys". In 1993 werd achter de OriŽnt een prachtige kampeerhal met de naam "Intercamp" gebouwd waar zoon Berjo, die daarvoor manager was geweest bij "Intertoys Nederland", de leiding kreeg. In 2009 werd de kampeerafdeling omgevormd tot "Tuin & Serre meubelen Van Peer".

De slaapkenner kwam in 2000 in handen van zoon Jan van Peer. Het oorspronkelijke hoofdgebouw met de naam "Spectra" werd geleid door Ronald.

Het Van Peer straatje was geboren. Helaas is een daadwerkelijke ludieke poging een Van Peer passage te stichten mislukt omdat ambtenaren daar een stokje voor staken.

Opvallend is dat vele personeelsleden al jarenlang bij Van Peer werken. Het verloop is zeer gering wat alleszeggend is over het bedrijf en de directie.

In 2001 vierde de firma Van Peer het 100-jarig bestaan. De kunststofbeplating die het pand jarenlang "een modern jasje" gaven werden weggehaald. Het oude torentje werd in een ietwat modernere stijl herbouwd.

In 2001 ontving Jan van Peer de koninklijke onderscheiding hofleverancier.


Bronvermelding: Omhoog

 • Jubileumbrochure Jan van Peer.
 • J.E.S. van Peer
 • "Toen verkeerslichten nog ontbraken" door B.J.Mensingh 1996, uitgeverij Drenthe, ISBN 90-75115-12-1.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.