dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Oldenhuis Tonckens - Holthe tot Echten - Oosting - Drommedaar Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

1807: sectie C933: de boerderij van L.Niewold.

1832: sectie C933: de boerderij was eigendom van Bernier Lukas Homan. Ook de bijbehorende grond, sectie C934 was zijn eigendom.

1850: bouw van boerderij annex woonhuis Lucas Oldenhuis Tonckens.

1877: sectie C4342: Rudolph Otto Arend van Holthe tot Echten.

1939: afbraak villa Holthe tot Echten.

1939: nieuwbouw van de "witte villa" van de familie S.J.W.Oosting achter de voormalige villa.


Holthe tot Echten: Omhoog

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

Het geslacht van Holthe tot Echten ontstond door het huwelijk van Rudolph Otto van Holthe en Anna Geertruida van Echten.

Rudolph Otto van Holthe (1777-1832), lid gedeputeerde staten van Drenthe. Geboren op huis "Rheebruggen" bij Ansen. Na zijn huwelijk met Anna Geertruida van Echten (1777-1854, vrouwe van Echten en van Echtens Hoogeveen) werd de familie naam van HOLTHE tot ECHTEN. Uit dit huwelijk acht kinderen:

 1. Rudolph Arend (1803-1875)
 2. Rolina Gijsberta Gerdina (1804-1835)
 3. Jhr.mr.Pieter Adam (1807-1883)
 4. Allegonda Susanna (1808-1859)
 5. Jhr.mr.Hendrik Gerardt (1810-1879)
 6. Henriette Christina (1813-1842)
 7. Jhr.mr.Anne Willem (1816-1900) (advocaat, notaris)
 8. Dido Cecilia (1818-1841)

Pieter Adam van Holthe tot Echten (*1807 Ruinen, †1883 Assen) president provinciaal gerechtshof te Assen. Hij huwde met Petronella Maria Nicolette de Court. Zij kregen zes kinderen:

 1. Rudolph Otto (1846-1848)
 2. Margaretha Stephania Johanna (1847-1847)
 3. Anna Geertruida (1849-1877)
 4. Rudolph Otto Arend (1849-1908) kantonrechter
 5. Hendrik Gerard (1852-1938) burgemeester
 6. Rudolph Otto (1854-xxxx) substituut griffier

Waarschijnlijk kwam Rudolph Otto Arend van Holthe tot Echten voor het jaar 1876 vanuit Assen naar Emmen vanwege het aanvaarden van de functie kantonrechter. Deze functie oefende hij uit van 1876 tot zijn overlijden in 1908.

Zuidoost Drenthe behoorde tot 1877 tot het vierde kanton van het arrondissement Assen. In genoemd jaar vond een herindeling plaats waaraan het kantongerecht in Emmen haar bestaan te danken heeft. Onder leiding van Rudolph Otto Arend van Holthe tot Echten vond de eerste civiele zitting plaats op 1 juni 1877 en de eerste strafzitting op 7 juni 1877.

Hij huwde in 1885 te Emmen met Maria Digna Oosting (1853-1916), dochter van Willem Sjuck Johannes Oosting en Digna Cornelia Hofstede.

Zij gingen wonen in een villa aan de belangrijkste weg door Emmen, de latere Hoofdstraat, en direct nabij de Nederlands Hervormde kerk.

De villa werd in 1850 gebouwd door burgemeester Lucas Oldenhuis Tonckens en werd na hem bewoond door burgemeester W.Tijmes en vervolgens Jhr.Van Holthe tot Echten.

Kantonrechter Van Holthe tot Echten overleed in 1908, de weduwe Maria Digna Oosting bleef tot haar overlijden in 1916 in de villa wonen. In 1939 werd de oude villa afgebroken om plaats te maken voor "de witte villa" van de familie W.S.J.Oosting.

De Emmer Courant kopte in oktober 1939: "Het laatste oude heerenhuis verdwijnt."

"Het aanzien van het dorp Emmen is weer bezig een groote verandering te ondergaan, nu het heerenhuis der familie J.Oosting aan de Hoofdstraat wordt afgebroken."

"De bewoners hebben het achter het oude huis reeds verrezen nieuwe huis betrokken en over enkele dagen zal in het dorpsbeeld het rustieke witte landhuis met zijn lage bruin roode leiendak de plaats innemen van het laatste der ouderwetsche groote heerenhuizen, die de voornaamheid van het Emmen van voorheen uitmaakten en die eene na het andere in het laatste dozijn jaren door de nieuwe tijd verdrongen werden."

"Het huis van dokter Schönfeld, dat van wethouder Hadders, dat der dames Willinge en nu der familie Oosting, deze huizen en hun bewoners hebben in de beperkte wederwaardigheden van een Drentsch boerendorp een ruim aandeel gehad. Als zij gebouwd werden of van hun bewoners veranderden dan waren dat gebeurtenissen van belang. Maar nu de moker van den slooper ze één voor één heeft doen verdwijnen mogen oudere ingezetenen er wat herinneringen bij ophalen, de meeste onzer bezien het en stellen nuchter vast: Emmen wordt er maar weer mooier door!"

"Trouwens, het is geen romantiek van eeuwen, die verdwijnt met een huis dat der familie Oosting, want het heeft er geen honderd jaar gestaan."

"Burgemeester mr.Lucas Oldenhuis Tonckens liet het bouwen omstreeks 1850. Hij was één dier leden van een oud Drentsch boerengeslacht, die boer en magistraat plachten te zijn en de in 1849 benoemde burgemeester liet zich dan ook een huis bouwen, dat tegelijk heerenhuis en boerderij was, hetgeen de aanwezigheid van bander en groote schuur verklaart."

"Toen mr. L.Oldenhuis Tonckens in 1869 vertrok naar Wildervank en werd opgevolgd door den heer W.Tijmes, nam deze de burgemeesterswoning met erve in 1870 over. Enkele jaren later werd benoemd tot kantonrechter in Emmen jhr.mr.R.O.A. van Holthe tot Echten, die, ongehuwd zijnde, domicilie koos ten huize van burgemeester Tijmes. Jhr, van Holthe tot Echten verloofde zich met een dochter van notaris mr.S.J.Oosting en kocht de woning der familie Coersen, het later door den heer J.Hadders bewoonde huis. Evenwel beviel hem de burgemeesterswoning met haar ruime omgeving nog beter en het kwam tot een ruiling met burgemeester Tijmes.

"Zo geraakt het pand in het bezit van den heer Van Holthe tot Echten. Na een algeheele verbouwing, die het karakter heerenhuis versterkte en dat van de boerderij terug drong, werd het in 1885 door den heer en mevrouw Van Holthe tot Echten - Oosting betrokken en vele jaren door hen bewoond."

"Na het overlijden van den toenmaligen kantonrechter in 1908 bewoonde mevrouw douarière Van Holthe tot Echten tot aan haar dood in 1916 alleen het groote huis en vele oudere dorpsgenooten herinneren zich harer natuurlijk nog."

"Na haar verscheiden werden huis en erf gekocht door den heer J.Oosting. die er van november 1916 tot nu toe, dus 23 jaren, in woonde."

"En is alzoo weer een brokje oud Emmen vergaan en door nieuw Emmen vervangen."

"En ditmaal - het zal pas duidelijk wezen als in 't voorjaar de tuinaanleg enz gereed gekomen is - gelooven we inderdaad, dat we zonder meer van verfraaiing mogen spreken, dank zij vooral het behoud van het oude geboomte in de ruime gazons."

"Merkwaardigerwijze zullen de materialen van het oude huis wederom bestemd worden voor boerderijbouw en wel voor de oud Drentsche boerderij, die in het Noorder Dierenpark zal verrijzen."


Oosting: Omhoog

Foto Historisch Emmen Holthe tot Echten Oosting

In 1939 werd de villa van Rudolph Otto Arend van Holthe tot Echten afgebroken.

Een nieuwe prachtig witte villa kwam even achter de voormalige villa van de familie Van Holthe tot Echten te staan.

Het was een dubbele woning die was ontworpen om plaats te bieden aan twee gezinnen. Willem Sjuck Johannes Oosting bewoonde met zijn gezin het hoger gebouwde linkerdeel in de knik, zijn ouders bewoonden het lager gebouwde rechterdeel.

Jaren later diende het grotendeels als kantoor voor de directie en de administratie van het Dierenpark Emmen. Beneden werd het pannenkoekenrestaurant D' Oude Drommedaar gevestigd.


Bronvermelding: Omhoog

 • "Toen alles nog anders was" door B.J.Mensingh. Uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN 90-75115-33-4.
 • Emmer Courant oktober 1939.
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • E.Hof.
  • J.Janssens.
  • G.v.d.Veen.
  • E.i.o.a.
  • Emmer Courant juli 1960.
  • Archief gemeente Emmen.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.