dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Postkantoor Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
1807 C934 L.Niewold
1832 C934 B.L.Homan
1880 C2346 -
1916  C4991 -

Voorafgaand: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Op de foto staan: directeur Rignalda, de bestellers Hilbrands, Middelveld en Engels, de klerken Niks en Nieboer en de dames van kantoor en huishouding.
Foto: J.J.Brands.

van tot instelling adres
1891 1910 postkantoor -

In 1888 richtte de inspecteur der posterijen in Zwolle een verzoek tot de minister om het hulppostkantoor, welke onder de directie van het hoofdkantoor Zwolle viel, in Emmen te vervangen door een heus postkantoor. Onder voorwaarde dat de gemeente zelf voor een gebouw moest zorgen, werd het verzoek toegewezen.

De Provinciale Drentsche en Asser Courant van 17 maart 1890 vermeldt: "Het bestuur onzer gemeente heeft rondgezien naar bouwterrein voor een post- en telegraafkantoor."

Burgemeester Willem Tijmes en wethouder Roelof Hadders hadden hun ogen laten vallen op het kantoor/woonhuis van de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij. Hier wilden ze het postkantoor vestigen. Het gebouw werd door de gemeente aangekocht voor ƒ8.100,-. Noot: in andere publicaties worden ook andere bedragen genoemd. Het woonhuis werd op 1 april 1891 in gebruik genomen als postkantoor.

Noot: Als de publicatie klopt dat de heer Lokker hier tot 1899 heeft gewoond ontstaat er een probleem met de huisvesting. De heer Beumee die in 1891 de eerste directeur werd woonde volgens een publicatie in het woongedeelte achter. Het pand zou dus gedurende 8 jaar gelijktijdig gediend hebben als postkantoor en als woonruimte voor de heren Lokker en Beumee? Wie helpt?

Beumee had de steun van drie bestellers, de heren P.A.Middelveld (*1893), H.Hilbrands (1860-1933) en H.Meijering. Deze Meijering was voor 1890 waarschijnlijk al postkantoorhouder van het hulppostkantoor en woonde aan het Noordeind.

Ook de telegraafdienst werd in 1892 in het gebouw gehuisvest. Gerrit Jan van Loo (1859-1942), woonachtig aan de huidige Noorderstraat, was de eerste telegrambesteller.


Postkantoor: Omhoog

Hulp gevraagd om de historie van het postkantoor te completeren.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: J.van Otterloo.


Personeel postkantoor 1914-1918.
Foto R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.


Foto: J.Janssens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
De auto heeft vermoedelijk kenteken H30252
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: J.Janssens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Omstreeks 1970.
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: dhr.Grinhuis.

van tot instelling adres
1911 2009 postkantoor Hoofdstraat 10

In 1910 werd voor ƒ22.672,- een nieuw postkantoor gebouwd, pal naast het huidige gerechtsgebouw. Dit nieuwe postkantoor werd gebouwd door de firma Blokkers en Doosjen te Meppel. Opmerkelijk is dat het gebouw opvallende gelijkenis vertoond met ander postkantoren zoals bijvoorbeeld te Nieuw-Amsterdam. Bron: De Leeuw, 2000, p.41.

Dit nieuwe postkantoor werd gebouwd door de firma Blokkers en Doosjen te Meppel. Opmerkelijk is dat het gebouw opvallende gelijkenis vertoond met ander postkantoren zoals bijvoorbeeld te Nieuw-Amsterdam.

Ger de Leeuw beschreef dat op kosten van het ministerie een balie werd gemaakt, maar "in verband met de afmeting van het vloerkleed, zal met de plaatsing moeten worden gewacht totdat het meubilair dat weldra zal worden verzonden zal zijn ontvangen." Bron: De Leeuw, 2000, p.41.

De opening vond plaats op 1 april 1911.

In 1953 werd het gebouw gedeeltelijk verbouwd. Aan de achterzijde kwam een uitbreiding.

Na 2000 werd het een landelijke tendens om eerst de kleinere postkantoren te sluiten waarna de grotere volgden. Het Emmer postkantoor sloot op 19 maart 2009 haar deuren.

Omdat het op de lijst met beeldbepalende gebouwen staat zal het niet gesloopt worden.

 

 

 

 


Inrichting: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: J.Janssens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: J.Janssens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat postkantoor
Foto: J.Janssens


Bronvermelding: Omhoog

  • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
  •  
  • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
    Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
    Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.