dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Officiële straatnaam: Hoofdstraat
Ontleend aan: de belangrijkste straat door het centrum van Emmen
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

  • Hoofdstraat:
    Vanaf de noordelijke grens van perceel sectie C no 5847 (Groninger bank) langs de oostgrens van perceel sectie C no 5573 (hotel Hovenkamp) tot de noordelijke grens van perceel sectie C no 5925 (J.van Peer)."

Stoplichten: Omhoog

In de Emmer Courant van 22 april 1963 wordt melding gemaakt van de aanleg van stoplichten in de Hoofdstraat:

"De afdeling Emmen van het Verbond voor Veilig Verkeer heeft in een schrijven aan de gemeente aangedrongen op plaatsing van een verkeersinstallatie bij de voetgangersoversteekplaatsen in de Hoofdstraat."

"In een mededeling onderschrijven B&W deze noodzaak. De toeneming van de verkeersintensiteit maakt verkeerslichten op de kruispunten Hoofdstraat - Stationsstraat en de Hoofdstraat - Noorderstraat noodzakelijk."

"De aanwezigheid van voetgangersoversteekplaatsen op deze kruispunten bespoedigt de noodzaak tot het inschakelen van lichtinstallaties, aldus B&W."

"Ook het voetgangersverkeer op de oversteekplaats bij de ingang van het dierenpark, maakt regeling in het zomerseizoen noodzakelijk. Deze regeling dient volgens B&W uit een oogpunt van personeelsbesparing bij de politie bij voorkeur te geschieden door voetgangerslichten en wel van het verkeersafhankelijke principe."

"In de begroting van 1964 zal het gemeentebestuur een post van f 47.500,- ramen voor de aanschaf van deze installaties."


Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluit 30 augustus 1928.
  • Emmer Courant 22 april 1963

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.