dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Zoek informatie in de database Emmen


Verklaring:

Bovenstaande kaart geeft Emmen weer zoals het er ongeveer in het jaar 1832 uitzag. De kaart is afgeleid van de kadastrale kaart uit 1832. Aan de hand van diverse bronnen zijn de eigenaren en de bewoners anno 1807 zo goed mogelijk herleid.

Eventuele opmerkingen zijn welkom.

De volgorde waarin de erven en tussenliggende keuters genoemd worden in de grondschatting registers blijkt een opéénvolgende zijn. Men is begonnen bij een bepaald erf en dan zo het hele dorp rond. Ook de eigenaren van groenlanden worden genoemd in een volgorde zoals hun erven in het dorp gelegen zijn. Daar de wegen, evenals de grenzen op de es, weinig gewijzigd zijn kan men de erven, die wat hun ligging betreft niet meer goed bekend zijn, weer lokaliseren.

Bronnen:

  • Kaart en gegevens Geert Hovenkamp, waarvoor dank.

Gebruikte bronnen:

  • kaart: de kadastrale kaart anno 1832.
  • erf namen zijn vermeld als geheugensteun. Ze bestonden in 1800 niet allemaal (meer), maar speelden wel een rol in het verdere verleden.
  • OSA 1513, kohieren van vaste goederen 1807.
  • OSA 1623, gesteldheid van de inwoners en de opbrengst van de
    beschreven middelen en het patent 1807-1808.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.