dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Kapelstraat: Omhoog


Kadastraal: Omhoog

Kapelstraat sectie C2676 sectie C2675 sectie C3724 sectie C3722 sectie C3755 sectie C1956, C1957 en C2672 Wilhelminastraat sectie C3754 sectie C938 Hier kwam later de Sterrenkamp
Kadastrale kaart 1880.

1880:

sectie C938:  hooiland en bos eigenaar Jan Albert Willinge.
sectie C1956: huis en erf eigenaar Berend Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Berend Ensing.
sectie C2672: bouwland en tuin eigenaar Berend Ensing.
sectie C2675: bouwland eigenaar pastorij Emmen.
sectie C2676: huis eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3722: zaal, erf en woning eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3724: bouwland eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3754: tuin eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3755: huis eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.

sectie C3722 De Sterrenkamp sectie C1956, C1957 en C2672 sectie C5073 De Kapelstraat spoorlijn Markesteen sectie C5256 sectie C3755 Hoofdstraat - Wilhelmninastraat sectie C5072 sectie C2675 sectie C3754 sectie Cxxxx sectie C5323 sectie C5311 sectie C5309 sectie C5310
Kadastrale kaart 1916.

1916:

sectie C1956: huis en erf eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C2672:
sectie C2675:
sectie C3722: Witte Kerkje aan de Sterrenkamp.
sectie C3754:
sectie C3755: De Kapel.
sectie C5072:
sectie C5073:
sectie C5223:
sectie C5256:
sectie C5309:
sectie C5310:
sectie C5311:
sectie Cxxxx:

De Kapel School met de bijbel Wilhelminastraat Hoofdstraat Sterrenkamp Kapelstraat Angelinostichting Begraafplaats Spoorlijn
Kaart bebouwing 1948.

1948:

lichtrood: huizen.
donkerrood: winkels.
zwart: bijzondere bebouwing.
groen: boerderijen.
wit: verwachte nieuwe bebouwing.
geel: horeca.


De Kapel: Omhoog


Foto: Emmer Courant 19 mei 1923.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kapel
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kapel
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kapel
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kapel
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kapel
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kapel orgel
Nieuwe orgel uit 1961
door Verschueren uit Heythuysen.
Foto: E.Hof.

Na de Franse jaren werd Willem I koning van Nederland. Hij liet het Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden ontwerpen dat op 7 januari 1816 bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd. De sinds 1916 gevoerde naam "Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk" kreeg daarbij de naam Nederlandse Hervormde Kerk. Veel kerkgangers zagen de inmenging van de koning als een ongewenste inmenging in staatszaken waardoor er onder hen onvrede ontstond.

Deze toenemende onvrede leidde omstreeks 1834 tot een vrijzinnige beweging die zich afscheidde van de van oudsher aanwezige rechtzinnige richting. Na 1860 vormden ook andere groeperingen binnen de Hervormde Kerk eigen bewegingen.

Een deel van de gemeente kon zich niet vinden in de meer vrijzinnige koers die de Hervormde Gemeente voer en heeft zich in 1867 eveneens afgescheiden. Zij namen in 1889 de naam "Confessionele Vereniging" aan en werden een kerkelijke beweging binnen de Protestantse Kerk die sinds 1864 bestaat.

In 1868, een jaar na de afscheiding, liet de Confessionele Vereniging aan de Sterrenkamp een kerkje bouwen, dat bekend kwam te staan als het "Lokaal" maar stond ook bekend als het "Witte Kerkje".

Na een verbouwing in 1916 bleef de gemeente groeien en ontstonden er weer ruimteproblemen.

De aanbesteding van de Kapel was op 1 juni 1923 in Hotel Wielens.

Op 2 juni 1923 werd in de Emmer Courant de afloop van de aanbesteding gepubliceerd:

 • Joh.Hof te Assen f 41.114,-
 • H.Strabbing te Assen f 40.890,-
 • H.Mulder te Assen f 40.600,-
 • L.J.Goossen te Zeist f 40.480,-
 • J.de Vink te Haren f 39.800,-
 • Jan Dijkstra te Haren f 37.980,-
 • C.Pot te Stedum f 37.660,-
 • J.Oldenkamp te Nw. Amsterdam f 34.960,-
 • G.Bos te Emmen f 34.850,-
 • G.en R.Vos te Emmen f 34.500,-
 • W.v.d.Hof te Westenesch en J.van Es te Emmen f 34.405,-
 • K.Benus te Musselkanaal f 34.320,-
 • J.Heeling en G.Santman te Coevorden f 33.942,-
 • W.H.Sanders en H.Winters te Oude Pekela f 33.925,-
 • W.Luppes te Winschoten f 33.150,-

De gunning werd in beraad gehouden. Op dinsdag 5 juni 1923 werd de uitslag van de aanbesteding besproken in de vergadering van leden der Vereeniging voor Evangelisatie en onder voorbehoud van overleg met de architect besloten de bouw te gunnen aan de laagste inschrijver de firma W.Luppes te Winschoten.

De inwijding van De Kapel was op 7 maart 1924.

Na de ingebruikname werd de naam "Confessionele Vereniging" gewijzigd in "Hervormde Evangelisatie Emmen".

Na invoering van de nieuwe kerkorde in 1951 spraken de kerkenraden van de Nederlands Hervormde Kerk en de Kapel met elkaar waaruit in 1956 de integratie voortvloeide van de Kapelgemeente binnen Hervormd Emmen. De Kapel werd een hervormde wijkgemeente, eerst nog als sectie van de wijk Centrum maar vanaf 1975 als wijkgemeente "Kapel-Bargeres".

In 1987 werd de wijkgemeente gesplitst in "Kapel" en "Bargeres-Rietlanden". Door een fusie ontstond de Landelijke Protestantse Kerk (PKN) die in 2004 ook in Emmen aan de orde kwam. Zo ontstond in juni 2008 de Protestantse Gemeente Emmen.


Bronvermelding: Omhoog

 • Emmer Courant 19 mei 1923.
 • Emmer Courant 2 juni 1923.
 • Emmer Courant 9 juni 1923.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.