dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Marktplein en omgeving: Omhoog


De Wittendijk: Omhoog

Foto Historisch Emmen Marktplein Wittendiek

Foto Historisch Emmen Marktplein Wittendiek

Foto Historisch Emmen Marktplein Wittendiek
kaart 1916

Het Marktplein is veel ouder dan 1928, het jaar waarin de naam Marktplein werd vastgelegd. Kranten van voor het jaar 1900 berichtten al dat op het Marktplein linden stonden die in 1896 werden "gekapt omdat ze wegkwijnden". Ook de nieuwe jonge bomen die werden aangeplant zijn ruim vijftig jaar later al weer verdwenen.

Op de kadastrale kaarten uit 1832 en 1880 staat het vijverachtige brandgat met de naam Wittendijk ('t Wittendiekie) niet aangegeven. Op de kaart uit 1916 staat "vijver" aangegeven.

De Wittendijk gaf 's winters schaatsplezier aan de kinderen, en deed daarnaast dienst als brandgat. Een prachtige boom op een eilandje verfraaide het geheel.

De Wittendijk werd in september 1918 gedempt. In de notulen van 2 september 1918 van de Coöperatieve Landbouwvereniging staat geschreven dat burgemeester Kootstra een verzoek deed aan het bestuur ervan: agendapunt III "Daarna komt aan de orde: aanleg nieuw marktplein. Daar het dempen van Wittendijk door voorlieden te lang zal duren verzoekt de Burgemeester de medewerking der landbouwers, zoonoodig tegen vergoeding. Een 50 tal der aanwezigen verklaard zich bereid te helpen."

Bij de notulen is een formulier gevoegd waarop "de namen der landbouwers welke hulp wenschen te verleenen tot demping van den Wittendijk."

Anekdote: Tweehonderd jaar geleden zou aan de Wittendijk door de boeren uit het Noordeind een kozak uit het leger van Napoleon zijn vermoord. Deze kozak maakte het de plaatselijke bevolking nogal lastig waarop de boeren besloten hem eens even mores te leren. De jeugd van Emmen werd na die gebeurtenis verboden om in het donker bij de Wittendijk te verblijven omdat daar, zo ging het verhaal, nog steeds de geest van de vermoorde kozak rond doolde.
Noot: Waarschijnlijk bestond de Wittendijk 200 jaar geleden nog niet.

 

aangegeven is het aantal ladingen per persoon
naam datum   naam datum   naam datum  
R.Derks 13 sept. - H.Wiggers 7 sept. 10 H.Schirring 4 sept. 20
W.O.Harms 11 sept. 16 R.Derks 11 sept. 9 K.Strating 5 sept. 16
R.Kuik 12 sept. - Jan Horring 5 sept. 9 E.Horring 5 sept. 9
G.Hendriks 7 sept. 18 W.Horring 12 sept. -   7 sept. 10
R.Hendriks - - L.Sikken 5 sept. 20 ?.Braams 9 sept. 20
A.Grootjans 12 sept. - W.Ties - - K.Nijmeijer 9 sept. 20
H.Elling 7 sept. 20 Sikken
Den Oever
- - J.Hilbrands 9 sept. 6
L.Nijhoff 9 sept. 16 A.Naber 11 sept. 16 G.Dui???? 9 sept. 16
W.Staal - - Andr.Boer 5 sept. 5 F.Braam 9 sept. 8
G.Kiers 11 sept. 8 Alb.Reinders 7 sept. 20 B.Leggedoor 11 sept. 16
W.Frieling 13 sept. - G.Bos 13 sept. - W.Benning
H.Reinders 5 sept. 20 B.Garming 13 sept. - J.Schirring 11 sept. 16
G.Kroeze 5 sept. 20 Ab Schutrups - - ?.Meppeling 14 sept. -
Jan IJken 12 sept. - Jans Jeuring 11 sept. 8 G.Rozema 14 sept. -
Klaas ter Borg 5 sept. 5 A.Louissen - - L.Aikes 14 sept. -
E.Langius - - W.Wijnholds - - Joh.Koers 12 sept. -
H.van Veenen - - W.Kiers - - ?.Kliphuis 12 sept. -
H.Kootstra - - Jan Jeuring - - ?.Evenhuis 12 sept. -
J.Pepping 9 sept. 8 Jan Kuipers 9 sept. 18 ?.Jalving 14 sept. -
Joh.Haasken 7 sept. 20 K.Rabbers - -      
W.Eding 9 sept. 6 L.Strating 14 sept. 20      
H.Koops 11 sept. 9 A.Huizing 4 sept. 20      

 

Foto Historisch Emmen Marktplein Galgenbergen

Hoewel het nog niet schriftelijk is aangetoond zou het zand afkomstig zijn van een gebied met de naam "Galgenbergen". De Galgenbergen waren geen bergen of heuvels, maar enkele aan één kant afgegraven hoogtes. Ze lagen aan het begin van de Sluisvierweg, zuidelijk van de weg. De vroegere weg is ietwat verlegd, maar de verhogingen lagen op 100 tot 200 meter van de Odoornerweg. Door dit weggraven ontstond een steile wand van zo'n 1,5 à 2 meter hoog. In de loop der jaren werd de gegraven strook langs de Sluisvierweg steeds breder en al spoedig werd die strook in gebruik genomen als opslagterrein voor sloopmaterialen. Op de topografische kaart rond 1900 zijn de Galgenbergen nog te zien als de drie beboste verhogingen aan de noordkant van het woord esch.

Boeren haalden er zand voor in de kalverenstallen wanneer die in de zomer leeg waren en ook een enkele kinderzandbak zal er mee zijn gevuld. Waar komt de naam weg?


Bronvermelding: Omhoog

 • Gerrie van der Veen (die een deel van deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd)
 • J.IJken voor het verstrekken van de notulen van de Coöperatieve Landbouwvereniging
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • "Dorp wordt stad" uitgegeven t.b.v. de tentoonstelling van 26 mei tot 3 september 1989, ter gelegenheid van de viering van het 850 jarig bestaan van Emmen, in opdracht van het gemeentebestuur, onder redactie van M.A.W.Gerding.
 • Uitgave uit 1932 van "In en rond Emmen" door de VVV.
 • Geïllustreerde plaatsbeschrijving gemeente Emmen.
 • Aanvulling H.Reinders.
 • Aanvulling C.Reinders.
 • Foto's:
  • E.Hof
  • Archief gemeente Emmen

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.