dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Marktplein en omgeving: De muziek koepel Omhoog


muziek koepel: Omhoog

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel
Euterpe en de Emmer Zangvereniging
poserend voor de eerste koepel uit 1913.

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel
De nieuwe koepel uit 1934.

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel


September 1934.

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel
1939

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel
1976 foto J.Anninga.

Foto Historisch Emmen marktplein muziekkoepel

  • 1913-1934 muziek koepel verplaatsbaar.
  • 1934-heden muziek koepel.

Dat er heden ten dage een prachtige rietgedekte muziekkoepel op het Marktplein staat is te danken aan de muziekvereniging Euterpe. Zij wilden graag een openbaar podium om samen met de Emmer Zangvereniging concerten te kunnen geven.

In 1913 werd een verzoek ingediend bij de VVV in Emmen, die dat jaar een verplaatsbare koepel liet neerzetten. De kosten daarvan bedroegen f 800,-. Om de kosten van een lening terug te kunnen verdienen werd besloten de koepel voor f 10,- per concert te verhuren. Men moet zich daarbij bedenken dat de Wittendijk toen nog bestond. Deze naastgelegen brandvijver werd in september 1918 gedempt voor "de herinrichting van het Marktplein".

Eind jaren 20, begin 30 vonden vele concerten op het Marktplein plaats. Notabelen volgden de concerten meestal zittend. De stoelen werden daartoe van Groothuis betrokken. Kennelijk voorzagen deze concerten in een behoefte en zag Groothuis er brood in, want in 1932 opende burgemeester Bouma een concertzaal naast het hotel.

Na de ingebruikname van de verplaatsbare koepel zou het nog ruim twintig jaar duren alvorens Emmen in 1934 "de vaste koepel" werd gebouwd. Bouwer daarvan was de Emmer aannemer Daanje die de klus voor f 400,- klaarde. Bertus Wassen, destijds woonachtig aan de (huidige) Weerdingerstraat, nam het rieten dak voor zijn rekening.

Na de bevrijding door de Polen in april 1945 werd de koepel gebruikt voor de feestelijkheden.

In 1956 bestond er een speciale "koepelconcerten commissie" die voor de zomer van 1956 een speciaal programma had opgesteld. Vele koren en orkesten uit Emmen gaven acte de presence.

De laatste jaren van de twintigste eeuw werd de koepel slechts af en toe gebruikt en raakte in verval.

De ondernemersvereniging "De Vlinder" zorgde ervoor dat de koepel in 2001 werd gerestaureerd.


Bronvermelding: Omhoog

  • S.Hoek Beugeling.
  • Foto's:
    • J.Anninga.
    • R.Boelens.
    • S.Hoek Beugeling.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.