dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Marktplein en omgeving: Bloemenklok Omhoog


De bloemenklok: Omhoog

Foto Historisch Emmen bloemenklok

Foto Historisch Emmen bloemenklok

Foto Historisch Emmen bloemenklok
De bloemenklok.

Op de plaats waar in 1654 het woonhuis van de heer Gosselaar werd gebouwd, welke vooral bekend werd als gemeentehuis, werd in 1978 een bloemenklok aangelegd.

Deze bloemenklok is een eerbetoon aan wethouder Roelof Zegering Hadders die in 1978, samen met zijn collegae wethouders J.G.Hartmann en H.J.Londo, afscheid nam van de Emmer politiek. De bloemenklok is een ontwerp van mevrouw De Kleine.

Het bevat de inscriptie "geplaatst als blijvende herinnering aan de verdiensten van R.Zegering Hadders, wethouder der gemeente Emmen van 5 september 1939 tot 5 september 1978".

Bij zijn afscheid was de bloemenklok nog niet klaar. In de notulen is te lezen: "mag ik u die bloemenklok, althans het ontwerp al vast aanbieden, wij willen met die bloemenklok de gemeentelijke dank onderstrepen en voor het nageslacht vastleggen, dat u - en nu kom ik terug op datgene wat ik in het begin heb gezegd - dat u in onze Emmense gemeenschap een niet weg te denken figuur bent, die een leven lang op een onnavolgbare, hem geheel eigen wijze, zijn ambt heeft vervuld en nu zeggen wat u zo graag wilde "jammer, dat hij weggaat". De bloemenklok is hier in wat verkleind model aanwezig, u hebt ons zo vaak getrakteerd, dat we dachten, de banketbakker kan hiervan een verkleind model maken".


Bronvermelding: Omhoog

  • Notulen raadsvergadering 4 september 1978
  • Foto's:
    • archief gemeente Emmen
    • E.Hof
    • J.Withaar

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.