dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Noorderstraat: Kuik - Hoekstra - 1001 - Maat Omhoog


Kadastraal: Omhoog


1880


1916

Op het perceel waar voorheen de boerderij van de familie Horring stond werd in 1932 een winkelpand gebouwd met op de verdieping twee woningen. Aannemer van de bouw was bouwbedrijf Kuper uit Westenesch.

In het dubbele winkelpand kwamen twee winkeleenheden:

links:

 • G.Baas, horlogemaker (1932-1934)
 • IJzerhandel Lammert Hoekstra (1934-1948)
 • Hayco van Veen 1001 (1948-1969)
 • Hooiveld drogisterij 1001 (1969-1973)
 • Maat Parfumerie Drogisterij 1973-heden)

rechts:

 • M.Kuik, kapper (1932-1971)
 • Busstra (Pfaff naaimachines)
 • juwelier(?) Silvio Ricardo (1974-1977)
 • Fenna's mode (1977-1982)
 • De Bloemendoos (1982-heden)

M.Kuik - G.Baas: Omhoog

Op het perceel waar voorheen de boerderij van de familie Horring stond werd in 1932 een winkelpand gebouwd met op de verdieping twee woningen. Aannemer van de bouw was bouwbedrijf Kuper uit Westenesch.

De Emmer Courant van mei 1932: "Er zit nog wel wat schot in het zakenleven van Emmen. Het nieuwe dubbele winkelpand in het Noordeinde is in gebruik genomen, aan den eenen kant door de "vanouds bekende" kapperszaak van den heer M.Kuik, aan den anderen kant door den horloger, den heer G.Baas. De heer Kuik heeft aan zijn coiffeurszaak - die modern geïnstalleerd werd - een sigarenzaak verbonden en het geheel een frisch en prettig aanzien gegeven".

"Ook de zaak van den heer Baas doet het uitstekend. Dankzij de mooie puien en uitstekende étalageverlichting der beide winkels heeft 't Noordeinde ter plaatse een levendiger aspect gekregen. Het ga den bewoners van het nieuwe pand goed."

De Emmer Courant in oktober 1932: " 't Gebeurt de laatsten tijd nogal eens, dat we tot taak krijgen mededeeling te doen van uitbreiding van het plaatselijke zakenleven. Nu weer valt melding te maken van een grooter geworden zaak. De heer M.Kuik heeft zijn kapperszaak in het Noordeind met een geheel aan de eischen des tijds en aan die van de bekoorlijke sekse voldoenden damessalon. Het ziet er keurig uit en wij gelooven graag, dat de ons ten eenemale onbekenden apparaten ter bewerking van langer of korter gelokte hoofdjes de "nieuwste op dit gebied" zal zijn. De ondernemer moge er succes mee hebben".


Hoekstra: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noorderstraat Hoekstra

In dit pand aan de Noorderstraat 18 begon Lammert Hoekstra een ijzerhandel. Hij was hier van\ 1934-1948 gevestigd en verhuisde toen naar de andere kant van de Noorderstraat

1001: Omhoog


foto: J.Tijben

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001 Kuik
Links: 1001
Rechts: kapper Kuik

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001
September 1948

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001
Hayco van Veen.

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001

Het echtpaar Hayco van Veen en Saskia Borghardt begonnen op 22 mei 1933 als zelfstandig ondernemer met een winkel op de hoek van de Noordbargerstraat met de Zuidbargerstraat in Noordbarge. Het pand, eigendom van aannemer Scholten, was te koop voor vijfduizend gulden, maar kon ook gehuurd worden voor vijf gulden per week. Voor die vijfduizend gulden, dacht Hayco, kan ik beter mijn voorraad kopen en dus werd het pand gehuurd.

In het pand werden diverse huishoudelijke en drogisterij artikelen verkocht maar ook artikelen die vooral door boeren werden gebruikt op de boerderij zoals schrobbers, boenders, dweilen en klompkrammen maar ook aan geneesmiddelen voor vee, zoals 'nageboortendrank', 'veeluispoeder' en 'harde-kwartieren-zalf'. In die tijd was er van specialisatie zoals de laatste decennia geen sprake, de meeste boeren hadden behalve akkerbouw ook wel een aantal koeien, varkens of schapen, terwijl op ieder erf wel wat kippen voor de locale eierenproductie zorgden. Er waren voor een anticiperende zakenman veel verschillende artikelen te verkopen, met recht 'Duizend en Eén artikelen.

Het grootste deel van de omzet werd echter niet in de winkel gemaakt maar werd door Hayco van heinde en verre bij de boeren opgehaald. Letterlijk en figuurlijk 'de boer op'! Eerst met paard en wagen en daarna, zeer vooruitstrevend voor die tijd, met een A Ford. Dit waren voor die tijd zeker aanzienlijke afstanden, hij reisde namelijk vanuit Noordbarge tot aan Smilde en Zuidlaren in het noorden en tot aan de Noordoost polder in het zuiden. Niet zelden werd er onderweg overnacht waarbij het paard bij een bevriende boer werd gestald.

In de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog bleek dat de ontwikkeling van Emmen in het huidige centrum plaatsvond en werd uitgekeken naar een andere locatie. In 1948 werd die locatie gevonden in de Noorderstraat, waar aannemer Kuper een dubbel winkelpand had gebouwd. In het linker gedeelte was ijzerhandel Hoekstra gevestigd die naar de overkant van de Noorderstraat verhuisde (en daar nog steeds gevestigd is), zodat dit gedeelte vrij kwam. Hayco van Veen kocht dat gedeelte van de erven Kuper en verhuisde zijn zaak van Noordbarge naar Emmen centrum.

Met de toegenomen vloeroppervlakte werd ook het assortiment aanzienlijk uitgebreid, o.a. met feest en schertsartikelen, terwijl ook de drogisterij een meer prominente plaats kreeg. Een toepasselijke naam voor de zaak te vinden viel niet mee, totdat Saskia, die net begonnen was aan de boekenserie 'Sprookjes van 1001 nacht', voorstelde om de zaak "1001" te noemen. Het motto van Hayco "groot worden in het kleine" werd consequent doorgevoerd zodat het assortiment steeds meer werd uitgebreid met artikelen die je moeilijk ergens anders kon kopen. De slogan 'Bij ons treft u steeds doel' was dan ook zeer treffend.

Begin jaren vijftig waren er vele boeren(zonen) die het avontuur van een emigratie naar Canada en Brazilië aangingen. Als vertrouwd leverancier aan vele boeren, werd Hayco van Veen ingeschakeld bij de inkoop van vele gebruiksartikelen die ze hier op de boerderij gewend waren maar waarvan ze niet zeker waren of ze ook in hun nieuwe moederland verkrijgbaar waren. Alles werd in grote theekisten ingepakt en verscheept naar het land van bestemming.

In 1958 werd er verbouwd en werd de winkel vergroot van plusminus 45 m2 naar 80 m2 vloeroppervlakte voor de verkoop met onder het nieuwe gedeelte een ruime kelder als magazijn. Ook een vuurwerkkluis werd er gebouwd zodat naast de verkoop aan particuliere klanten ook een regionale groothandel in vuurwerk werd gestart. De Emmer Courant van 4 februari 1958: "De uitbreiding van de bazar 1001 van de heer H.van Veen aan de Noorderstraat onder architectuur van de heer A.J.Alssema zal worden uitgevoerd door Rossing's bouwbedrijf te Emmen."

In de jaren die volgden werd de verhouding van verkoop bij de boeren, onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toegenomen mobiliteit, steeds meer verlegd naar de verkopen in de winkel en steeds meer werd de naam 1001 een begrip, niet alleen onder de Emmenaren, maar ook ver daarbuiten. Veelal kwamen de boeren op vrijdag naar de wekelijkse markt waarbij een bezoek aan 1001 niet werd vergeten.

In 1968 moest Hayco van Veen, gedwongen door gezondheidsproblemen, de zaak verkopen. Een opvolger werd gevonden in de heer en mevrouw Hooiveld die op dat moment een drogisterij in Zuidlaren bestierden. Na aanvankelijk de eerste jaren de zaak met enthousiasme te hebben voortgezet werd steeds meer duidelijk dat hun hart meer in Noord Drenthe en in de provincie Groningen lag dan in Emmen.


Maat: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001 Maat
Verbouw van de winkel.

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001

Foto Historisch Emmen Noorderstraat 1001
 Joop Maat achter de toonbank.

Alice, de jongste dochter van Hayco van Veen en haar verloofde Joop Maat waren in 1972 zoekende om een drogisterij over te nemen. De heer en mevrouw Hooiveld hoorden van dat voornemen en boden hun zaak aan hen te koop aan zo gauw zij een andere zaak hadden gevonden. Op 1 februari 1973 was het zover en namen Joop en Alice Maat, inmiddels getrouwd, de zaak 1001 over van de familie Hooiveld.

De eerste jaren zetten zij de zaak op de zelfde voet voort en bouwden bepaalde onderdelen van assortiment, zoals de feestartikelen behoorlijk uit. In de loop van de volgende jaren werd echter steeds meer duidelijk dat er in een gespecialiseerde winkel meer toekomst zat dan in winkel waar je weliswaar "alles" kon kopen, maar het assortiment per artikelgroep toch beperkt was.

Langzaam maar zeker werden er assortimentsgroepen afgebouwd en werd het accent steeds meer verlegt naar de drogisterij en parfumerie.

In 1983 werd er verbouwd en kreeg de winkel een facelift, zowel aan de buitenzijde als aan het interieur. De winkel bleef qua oppervlakte gelijk (plm. 80 m2) maar was nu volledig drogisterij parfumerie geworden, ook werd een schoonheidssalon aan de winkel toegevoegd. Aangezien de naam 1001 nu niet meer het karakter van de winkel aangaf werd vanaf dat moment verder gegaan onder de naam Drogisterij Parfumerie Maat.

Begin jaren '90 sloot de winkel zich aan bij de DA inkooporganisatie. Door het groter worden van het assortiment werd de beperkte oppervlakte van de winkel een steeds groter probleem. In 1994 vond er een rigoureuze verbouwing plaats en werd de oppervlakte vergroot van 80 m2 naar 200 m2 en werd de schoonheidssalon uitgebreid naar 3 salons. Het assortiment in vooral de parfumerie werd behoorlijk uitgebreid.

Acht jaar later herhaalde zich hetzelfde probleem en moest er een besluit genomen worden om opnieuw te verbouwen of om te gaan verhuizen naar een ander pand, bijvoorbeeld in "De Weiert". Besloten werd tot het eerste en zo werd in 2002 opnieuw verbouwd, waarbij er een etage op het pand gebouwd en een lift geplaatst werd. Magazijn, kantoor en kantine werden op de eerste etage gesitueerd en de verkoopoppervlakte werd uitgebreid naar 250 m2. Opnieuw werd het assortiment in de parfumerie uitgebreid, zodat alle grote wereldmerken op het gebied van huidverzorging en geuren in de winkel vertegenwoordigt waren.

In 2003 had Maat Parfumerie 14 werkzame personen in dienst.


Bronvermelding: Omhoog

 • P.Naber.
 • J.en A.Maat.
 • Correctie november 2011 door L.Tijben.
 • Kaartje 1880 gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • P.Naber.
  • Archief gemeente Emmen.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.