dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Stationsstraat:


Inleiding: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat

Foto Historisch Emmen Stationsstraat

Foto Historisch Emmen Stationsstraat

Foto Historisch Emmen Stationsstraat

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.
 • Stationsstraat:
  "Vanaf de westelijke grens van perceel sectie C no 5407 (L.Jakobs) tot en met het station N.O.L.S."

Noot: met L.Jakobs werd Lambertus Jacobs bedoeld die het Heerenpension op de hoek van de huidige Hoofdstraat Stationsstraat dreef.

Voor 1925, het jaar waarin straatnamen werden vastgelegd, werd de doorgaande weg in Emmen onder de bevolking Dorpsstraat genoemd. De naam Dorpsstraat is (voor zover bekend) geen officieel vastgelegde naam geweest, doch komt regelmatig voor op oude ansichtkaarten. Ook de naam Stationsweg kan worden aangetroffen maar dit betreft waarschijnlijk een verschrijving van de drukker.

In april 1932 werd de verlichting in de Stationsstraat aangepast. "In den Stationsstraat alhier is de straatverlichting gemoderniseerd. Men heeft lampen aangebracht midden boven de straat, in plaats van ter weerszijden. Voor het autoverkeer is deze wijze van straatverlichting blijkbaar de meest gewenschte, terwijl in het algemeen door deze verandering in een behoefte is voorzien. Waar tot dusver bij gebladerd geboomte daarin het licht schuilging, bood de toegangsstraat voor den per trein arriveerenden vreemdeling een alles behalve joyeuse aanblik."

Aan de Stationsstraat stonden veel creaties van architect Rigt Kliphuis. Hij ontwierp de volgende historische panden:

 • 1906 Hotel Bellevue.
 • 1907 Café Harm Harms.
 • 1908 De ambachtschool.
 • 1909 Hotel Postma.

Tegenwoordig bestaat de Stationsstraat uit twee delen. Vanaf het centrum tot de kruising Kolhoopstraat Boslaan is de Stationsstraat een drukke verkeersweg. Vanaf dit punt tot het station is het voormalige tracé van de tram een wandelroute geworden.


Kadastraal: Omhoog

De kadastrale kaart van 1880 geeft het deel van Emmen weer waar later de Stationsstraat zou ontstaan. Ter oriëntatie: geheel links onderaan (sectie C978) was de boerderij van Hendrik Derks. Hier staat tegenwoordig het winkelpand van Jan van Peer. Tegenover Derks lagen de percelen met de opstallen van Gerrit Koops op de secties C4038, C4039, C4040, C4041 en C4042.

De grote kadastrale percelen waren eigendom van de markegenoten van Emmen en Westenesch en betrof grotendeels een kale vlakte, "de koale hopen", waaraan de Kolhoopstraat haar naam dankt. Er wilde eigenlijk niets groeien. Het waren vooral zandverstuivingen, "bosch, eikenbosch en heide", en hier en daar een spar.

Foto Historisch Emmen kadastrale kaart 1880 Stationsstraat
De minuutplan [kadastrale kaart] van 1880

Foto Historisch Emmen kadastrale kaart 1916 Stationsstraat
Anno 1916


Bronvermelding: Omhoog

 • Raadsbesluit van 30 augustus 1928.
 • Adresboek 1960-1962.
 • Kaartje 1880 gegenereerd met een proefversie van Hazadata met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Kadastrale kaart 1880 Drents archief.
 • Kadastrale kaart 1916 archief gemeente Emmen
 • Emmer Courant april 1932.
 • Foto's
  • R.Boelens.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.