dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Wilhelminastraat: Ten Brink - Flier Omhoog


Bewoning: Omhoog

Wilhelminastraat Marke van Noordbarge sectie C4194, eigenaar Jan Wielens, het laatste pand aan de Hoofdstraat sectie C4195, eigenaar Boele Lutke sectie C4196, eigenaar Egbert Kroeze sectie C4086, eigenaar Mozes de Hes sectie C4087, C3720, C3721, eigenaar Daniël Brink sectie C4088, eigenaar Pieter Tinholt sectie C1956, eigenaar Berend Ensing Kapelstraat plaats van de Markesteen Hoofdstraat sectie C2346, eigenaar Maatschappij Drentse Veen en Middenkanaal Maatschappij aan de Hoofdstraat
Kadastrale kaart 1880

sectie C4194, Hotel Wielens sectie C4195, Groninger Bank sectie C4834, Ten Brink sectie C4921, Ten Brink sectie C4922, Mulder sectie C4087, Bierman sectie C4088, Boerma sectie C2672, C1956, C1957, Ensing Kapelstraat Marke van Noordbarge Wilhelminastraat Hoofdstraat Registratiekantoor Gerechtsgebouw
Kadastrale kaart 1916

1807: -

1832: sectie C912, eigenaar Roelof Geert Alting, onbebouwd

1880: sectie C4196, eigenaar Egbert Kroeze, van huis en erf. Egbert Kroeze was ook eigenaar van een boerderij aan het Marktplein.

Omstreeks 1910 werd het perceel C4196 gedeeld in sectie C4834 (deze pagina) en sectie C4921. Op beide percelen kwam een karakteristiek winkelpand te staan.

1916: sectie C4834, deze pagina.


Ten Brink: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden of ondernemer.
Informatie en foto's gevraagd

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Ten Brink


Provinciale Drentsche en Asser Courant
22 mei 1915.

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Ten Brink

 • 1915-1935 manufacturenzaak Ten Brink, bedrijfsleider was hun schoonzoon Nathan Magnus.
  • Wilhelminastraat 43 (omstreeks 1932).

Geheel rechts de manufacturenzaak van Ten Brink. Die bouw werd in mei 1915 aanbesteed en gegund aan aannemer A.Frieling te Oranjedorp voor f 6.378,-. Het was een ontwerp van architect Rigt Kliphuis. Het oude aanzicht van dit kenmerkende Kliphuis ontwerp werd diverse malen aangepast aan de moderne tijd.

Tussen 1890 en 1925 waren bij de Kamer van Koophandel veertien (winkel)bedrijven ingeschreven die gedreven werden door joodse families. Eén van deze winkels was de manufacturenzaak van de familie Ten Brink.

De familie Ten Brink kwam in 1894 vanuit Dalen naar Emmen. Noach ten Brink (1819-1879), geboren te Dalen, huwde in 1860 met Vrouwkje de Hes (1831-1907), geboren te Meppel. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen voort, allen geboren te Dalen:

 • Aleida ten Brink (1861-1868)
 • Jetje ten Brink (1864-1941). Zij huwde in 1884 met Nathan Magnus (1855-1926) uit Beilen.
 • Levie ten Brink (1867-1942)
 • Aleida ten Brink (1870-1871)
 • Koos ten Brink (1871-1942)

De broers Levie en Koos zetten na het overlijden van hun moeder in 1907 de zaak voort. Beide waren ongehuwd en zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en niet meer teruggekeerd. Ze overleefden het concentratiekamp te Auschwitz (Polen) niet. Ook de bij hen inwonende huishoudster Martha Krammer (*1884) overleefde de oorlog niet. Zij kwam in 1942 te Auschwitz te overlijden.

Levie te Brink was één der oprichters van de eerste Emmer handelsvereniging.

Nathan Magnus was de bedrijfsleider van de manufacturenzaak.


Flier: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden of ondernemer.
Informatie en foto's gevraagd

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

 • 1936-1962 L.J.Flier, meubelzaak.
  • Wilhelminastraat 51 (omstreeks 1947).
  • Wilhelminastraat 51 (omstreeks 1952).
 • 1962-2000: T.Flier, meubelzaak.
  • Wilhelminastraat 51 (omstreeks 1962).
   Van 1946 tot 1969 woonde (in een woning) achter de meubelzaak de meubelmaker T.Schomaker met zijn gezin. Tijdens de eerste verbouwing van de winkel woonden zij - van 1951 tot 1955 - tijdelijk aan de Nijkampenweg. De familie Flier woonde aan de Sterrenkamp.

L.J.Flier was hiervoor gevestigd in het winkelpand van J.E.van Otterloo aan de Wilhelminastraat.

De Emmer Courant van april 1936: "De heer L.J.Flier heeft zijn nieuwe zaak aan de Wilhelminastraat geopend. Het pand naast de Twentsche Bank, waarin vroeger de weduwe N.ten Brink gevestigd was, is onder architectuur van de gebr.Blaauw herschapen in een modern winkelhuis met een voorname gevel, welks fraaie pui uitvoering in Italiaanse travertin, een marmersoort, zeer de aandacht trekt en de drie etalages uitstekend tot hun recht laat komen. Ook in details is deze gevel op originele wijze verzorgt. Zo eindigen de steunijzers voor de pui overkapping in het wapen van Emmen in kunst smeedwerk.

Achterin de winkel bevinden zich gezellige zitjes voor de klanten en de werkplaats en pakruimten terwijl boven magazijnruimte is ingericht. Een schat aan bloemen sierde de winkel bij de opening, speciaal het fraaie bloemstuk in de vorm van het wapen van Emmen van de architecten.

Het verbouwingswerk werd uitgevoerd door de heer J.Kuper jr, de marmer puien door de firma H.Smit en zonen, het schilderwerk door de heer Hagenouw, het loodgieterwerk door de heer Remerie, en de verlichting door de heer P.Wessemius.

Het gereedkomen werd door allen die erbij betrokken waren feestelijk gevierd in Hotel Wielens, waarmee de heer Flier zijn tevredenheid over het resultaat wilde laten blijken."

De Emmer Courant van november 1936: "Het pand waar vroeger de zaak van de firma weduwe N.ten Brink gevestigd was, krijgt een nieuwe bestemming. Het werd aangekocht door de heer L.J.Flier die zijn meubileringzaak erin zal vestigen. Het pand wordt grondig verbouwd en zal tegen het voorjaar 1937 in gebruik genomen worden."

 

 • begin 2000 overname door de firma Schippers.

Bronvermelding: Omhoog

 • "Toen alles anders was" door B.J.Mensingh 2002, uitgeverij Drenthe, ISBN 90-75115-33-4.
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Emmer Courant november 1933.
 • Emmer Courant april 1936.
 • Aanvulling J.Schomaker juli 2010.
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen.
  • Dhr.Kliphuis.
  • Familie Flier.
  • Dhr.Grinhuis.
  • R.Boelens.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.