dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Wilhelminastraat: Scholten - Zuiderkerk - Pastorie Omhoog


Bewoning: Omhoog

Wilhelminastraat begraafplaats Kerkhoflaan sectie F1941, F1942, eigenaar C.H.Begemann sectie F1458, F1459, eigenaar J.Holl sectie F1528, eigenaar J.A.Hingst sectie F1529, eigenaar H.Holties sectie F1719, F30, F1720, F1721, eigenaar J.Huizing Gzn sectie F1462, F1463, eigenaar H.Wiardie sectie F1464, F1465, eigenaar wed.L.Smit sectie F1777, eigenaar C.Scholten sectie F1470, eigenaar H.Lubbers CS sectie F40, eigenaar B.Ensing CS sectie F951, eigenaar H.Reinders Geerties sectie F549, eigenaar Markegenoten N.en Z.barge van 'weg als heide' sectie F1664, F1665, eigenaar T.Dilling

1832: onbebouwd

1880: sectie F1777, eigenaar Christiaan Scholten, van huis en erf.


Scholten: Omhoog

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk Scholten
Advertentie uit 1896.

 • 18xx-19xx C.Scholten, venter.

Op de plaats waar in 1922 de Zuiderkerk werd gebouwd stonden voordien enige woonwagens. In ťťn van deze wagens woonde "Chris" Scholten, handelaar in garen, band en stoffen.

Op de kadastrale kaart van omstreeks 1880 staat al een woning aangegeven, waarvan Chris Scholten de eigenaar was.

Christiaan Scholten (1874-19xx), geboren te Dalen, huwde in 1874 met de Assen geboren Daantje Scholtens. Bij hun huwelijk was aangegeven dat ze venter en venster van beroep waren. Uit het huwelijk kwamen acht kinderen voort:

 • Jacobus Jacob (*1875)
 • Magretha (*1876)
 • Jennemie (*1878)
 • Johannes Franciscus (*1880)
 • Jantje (*1883)
 • Jacob (*1884)
 • Anna Maria (*1887)
 • Marinus (*1887)

Warringa: Omhoog

 • 18xx-1937 Warringa

 


Dijkstra: Omhoog

 • 1937-19xx I.H.Dijkstra, comestibles annex drogisterij, Wilhelminastraat 52

 


De Vries: Omhoog

 • 18xx-19xx W.de Vries.

Achter de woning van Christiaan Scholten stond omstreeks 1880 de woning van Willem de Vries, sectie F1469. Langs de woning van Scholten liep een pad naar de Wilhelminastraat waarover De Vries zijn woning kon bereiken.


Zuiderkerk: Omhoog

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

 • 1923-heden Zuiderkerk
  • Wilhelminastraat 13 (omstreeks 1947).

Het verwaarloosde en te klein geworden kerkje van de gereformeerde gemeente aan de Vreding werd in 1923 vervangen door een grote en moderne kerk, die in 1941 de naam Zuiderkerk kreeg. Voordien werd de kerk aangeduid met Kerkgebouw Wilhelminastraat. 

Al in oktober 1920 werd een gemeentevergadering belegd waarin besloten werd om het groene licht te geven voor de bouw van een nieuwe kerk. De grond daarvoor was al eerder aangekocht.

De geÔnstalleerde bouwcommissie kon op 15 februari 1921 al twee plannen met de kerkenraad bespreken, waarbij de keuze viel op het plan van architect Radstake uit Enschede.

Hoewel enkel gemeenteleden financiŽle bezwaren hadden, bleek de meerderheid der leden inclusief de predikant Ds.G.O.Donner, voorstander van de plannen. Donner had ingebracht dat nieuwbouw mogelijk werd als de jaarlijkse bijdragen met 60% werden verhoogd en dat deze last evenredig naar ieders inkomen moest worden verdeeld.

De bouw van de Zuiderkerk werd op 15 maart 1922 aanbesteed. De bouw werd vergund aan de laagste inschrijver, aannemer C.Pot uit Stedum, voor een bedrag van f 44.350,-. Drie maanden eerder was er nog gediscussieerd over de vraag of de kerk voorzien moest worden van een toren. In de gemeentevergadering van 23 januari 1922 werd hierover een positief besluit genomen.

Op 3 januari 1923 om zeven uur 's avonds werd de Zuiderkerk in gebruik genomen.

Van 1923 tot 1936 werd er nog gebruik gemaakt van het orgel dat afkomstig was uit het kerkje aan de Vreding, Het oude orgel werd van lucht voorzien door de vaste orgeltrapper H.Boer. Een investering van f 200,- in een elektrische motor die de windvoorziening van de orgeltrapper zou kunnen overnemen bleek niet gehonoreerd te worden. Het oude orgel was dringend aan vervanging toe zoals in 1927 werd gesignaleerd, maar het zou nog tot 1936 duren alvorens er een nieuw orgel kwam. In het spaarpotje dat vanaf 1930 werd gevuld zat op 15 april 1936 ruim f 1551,- gulden. Samen met enkele gedane toezeggingen moest dat voldoende zijn. Het orgel kwam er, ondanks dat het iets duurder werd dan voorzien. Het nieuwe orgel werd geleverd door de firma Valkx en Van Kouteren. Het oude orgel uit de Vredingkerk werd verkocht aan de gereformeerde kerk te Vlagtwedde.

Uit de kerkenraadnotulen blijkt dat bij de kerk een paardenstal heeft gestaan, want in 1925 moesten er om veiligheidsredenen maatregelen worden getroffen. In 1937 werd een voorstel tot afbraak en vervanging van de stal door een fietsenstalling, afgewezen vanwege de kosten.

In 1931 werd in 1931 besloten een vergaderlokaal bij de kerk te bouwen, hetgeen een investering vergde van f 2815,-.

De Zuiderkerk bediende oorspronkelijk het zuidelijk gedeelte van het dorp Emmen bedienen, inclusief Noordbarge, Angelsloo en Zeupiesveen. In 1958 werd de kerkgemeente Emmen opgedeeld in drie wijkgemeenten: Noord, Centrum en Zuid. De begrenzing der wijkgemeente was hierna nog aan wijzigingen onderhevig maar ook de naam van de wijkgemeente wijzigde eens. Tegenwoordig is de naam van de wijkgemeente "wijk Centrum".

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Zuiderkerk

In maart 2010 kwam het nieuws naar buiten dat de Zuiderkerk mogelijk gesloopt gaat worden. Niet iedereen kon dit besluit waarderen.

In april 2010 werd tijdens een ludieke actie de Zuiderkerk van een zwarte rouwband voorzien.


Pastorie: Omhoog

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat pastorie
Emmer Courant 30 mei 1923.

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat pastorie

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat pastorie

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat pastorie

Vanwege de kosten was in eerste instantie besloten om alleen de kerk te bouwen en pas later, als de financiŽn het toelieten, een pastorie.

Op 8 mei 1923 kwam daar en kentering in. Die dag werden de oude kerk en pastorie aan de Vreding alsmede van de oude woning op afbraak die naast de nieuwe Zuiderkerk stond, publiekelijk bij palmslag verkocht. Hoewel het geheel was ingezet op ruim f 5.000,- gulden bleek de opbrengst zo hoog dat direct besloten werd tot bouw van een nieuwe pastorie.

Op 8 juni 1923 vond de aanbesteding plaats. Voor f 15.788,- bouwden de aannemers Van Ess en Van den Hof de nieuwe pastorie onder architectuur van IJ.van der Veen uit Groningen.

Uit de notulen der kerkgemeente is het tijdstip van ingebruikname niet te herleiden.

De volgende predikanten/voorgangers zijn aan de Zuiderkerk verbonden geweest en hebben mogelijk in de pastorie naast de kerk gewoond.

Van Tot Naam
27-02-1927 01-10-1947 Ds.J.H.Binnema
01-10-1941 08-11-1942 Ds.W.J.Wynia (hulppred.)
08-11-1942 19-03-1953 Ds.W.J.Wynia (predikant)
22-09-1946 01-02-1959 Ds.D.Visch
06-02-1949 26-11-1951 Ds.A.B.C.Hofland
17-01-1952 09-06-1968 Ds.H.v.d.Wey
19-10-1953 10-11-1957 Ds.R.Ypma
06-12-1957 18-06-1967 Ds.M.Feitsma
10-09-1967 08-09-1974 Ds.G.Heijerman
21-09-1975 15-09-1983 Ds.G.Gommer
15-11-1981 21-04-1991 Ds.F.de Vries
01-11-1979 01-09-1986 Ds.G.Haaksma (hulppred.)
? ? Ds.C.Terpstra
? ? Ds.J.Fischer

Al tientallen jaren is hier de dierenpraktijk van dierenarts Peteroff gevestigd.


Bronvermelding: Omhoog

 • Voormalige website Zuiderkerk Emmen.
 • Emmer Courant 1896.
 • "150 jaar gereformeerde kerk Emmen".
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen.
  • E.Hof.
  • S.Hoek Beugeling.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.