Historisch Emmen
thin blue line
Zoeken naar
met
Laat het hele gastenboek zien - Selectief zoeken

De gebruiksvoorwaarden voor het gastenboek
Door het plaatsen, wijzigen of verwijderen van een bijdrage in het gastenboek verklaart u dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van Historisch Emmen. Historisch Emmen hoopt geen gebruik te hoeven maken van cencuur. Ook wordt niet elke geplaatste bijdrage of reactie gecontroleerd op politieke, religieuze, sexuele, Nationalistische, rascistische, promotionele of commerciŽle inhoud of andere in dit gastenboek niet ter zake doende onderwerpen. Historisch Emmen behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden te verwijderen of aan te passen. Historisch Emmen kan zonodig mensen, bedrijven danwel instellingen (onvoorwaardelijk en zonder opgave van reden) de toegang tot het gastenboek ontzeggen of beletten indien bovenstaande regels (naar de mening van Historisch Emmen) genegeerd worden.

Door het plaatsen of wijzigen van een bijdrage verklaart U:

Dat u volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud van alle bijdragen die u plaatst, wijzigt of verwijdert op Historisch Emmen. U vrijwaardt Historisch Emmen voor aansprakelijkheid en stelt Historisch Emmen op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enigerlei schade aan uzelf of anderen die direct of indirect voortkomen uit een bijdrage die u op Historisch Emmen plaatst of wijzigt.

U gaat akkoord met de volgende regels:

  • U verklaart geen schuttingtaal te zullen gebruiken in uw bijdrage(n) of reactie(s) naar derden.
  • U verklaart geen opruiende, rascistische, politieke, sexuele, Nationalistische teksten te zullen gebruiken in uw bijdrage(n) of reactie(s) naar derden.
  • U verklaart geen promotionele of commerciŽle activiteiten of doeleinden te ontplooien in uw bijdrage(n) of reactie(s) naar derden.
  • U verklaart elke bijdrage die bedoeld is als (of de schijn heeft van) een test, grap, of anderzins minder serieuze bijdrage die niet binnen bovenstaande termen valt direct na het plaatsen weer te verwijderen.
  • U verklaart akkoord te gaan met eventuele toekomstige wijzigingen, aanpassingen van, of aanvullingen op, deze gebruiksvoorwaarden.
  • U verklaart geen enkele activiteit te ontplooien of doen ontplooien die tot doel hebben schade aan te richten aan Historisch Emmen.

Dank u wel. Historisch Emmen hoopt dat het gastenboek op deze manier voor een ieder plezierig blijft en dat het zijn nut zal opleveren.Gebruiksvoorwaarden | Geheimhoudings verklaring
Inhoudelijk copyright © 2003 Historisch Emmen. All rights reserved.
Powered by e-Classifieds.net. Copyright © 1995-2003 Hagen Software Inc. All rights reserved.
Powered by e-Classifieds