dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

De nood in de Drentse venen: Omhoog


De nood in de Drentse venen: Omhoog


Kerk met pastorie te Barger Compascuum.


Plaggenhut te Zwartemeer in 't Drentsche veengebied. Voor de zeer arme bewoners dezer streek is de W.E.Heer J.Peters uit Wehl (GLD), bezig een kerk met parochie en scholen te stichten, hetgeen, nu er zoo veel gevraagd wordt, en het een zoo vaak vergeten deel van ons vaderland geldt, een allesbehalve gemakkelijke taak mag heeten.


Hut bewoond door man, vrouw en twee kinderen. Een half jaar zonder werk. f 11,40 steun, daar moet f 0,75 voor rentezegel af.


Middelste foto: Huisje bewoond door 't echtpaar M., waarvan de man al anderhalf jaar zonder werk is.


Keet, bewoond door twee gezinnen. Voor woont P.V. met vrouw en drie kinderen, achter de weduwe B. met één zoon.


Rechts een kiekje uit 't leven in het veen te Barger Compascuum: de turven, die in hopen hebben staan drogen, worden naar het schip gekruid.


Nog treffender is de volgende foto: een bordpapieren huis! De bovengevel bestond uit oude kartonnen doozen, die nu natuurlijk zijn stuk gestormd. (de man kijkt door 't gat). Hier woont v.d.V. met vrouw en twee kinderen. Voor een paar maanden woonde er nog een zuster bij in met drie kinderen.


Troosteloze ellende in een gedeelte van de Drentsche veenstreken in de omgeving van Emmen. Hoe talrijke malen zijn reeds noodkreten uit dit Nederlandse oord opgestegen. Wanneer zullen die een eind nemen! Men vindt hierboven afgebeeld een van de miserabele krotten, waarin zes personen wonen.


Bewoonsters van de hutten op beide voorgaande foto's (woningen van M. en v.d.V.)


Slachtoffers van de woningnood. In de gemeente Emmen hebben twee gezinnen zich dezen zomer genoodzaakt gezien, wegens het tekort aan woningen, een onderkomen te zoeken in een door hen zelf gebouwde plaggenhut. Hierboven ziet men één der hutten afgebeeld met bewoners, die den komenden winter met angst tegemoet zien.


Foto rechts: woning van H.de V. en vrouw, f 2,50 per week steun, plus turf. Nu is de man ziek, daarom krijgt hij f 2,50 extra en kan melk daags, die de vrouw uit 't dorp (een uur ver) moet halen.


Plaggenhut op de heide bij Nieuw Amsterdam, bewoond door een gezin van zes personen. De man is al drie jaar zonder werk, ontvangst f 13,- steun, daar moet f 0,75 af voor rentezegel.

Bijgaande tekst is een volledig citaat uit "In de Drentsche veenstreken" verschenen in "De Spiegel april 1921.

"De nood in de Drentsche venen, illustreeren we hier met eenige kieken van onzer reizenden fotografen. Natuurlijk zijn niet alle woningen in de venen zoo, maar in huisjes, die er welvarend uitzien, is vaak de nood niet minder groot."

"Van den stoffelijken en geestelijken nood in Drente getuigd nevenstaande teekening, de kerk en pastorie te Barger Compascuum voorstellend en veel te flatteus voorstellend, want in werkelijkheid is er aan beide bouwvallen geen rechte lijn meer te bekennen! Moge 't moeilijke werk van pastoor Bergervoets, in deze doodarme parochie 'n steenen kerk te bouwen slagen."

Noot: Pastoor Bernardus Theodorus Bergervoet is geboren te Pannerden op 12 juli 1880 als zoon van zaakwaarnemer en aannemer Bernardus Bergervoet en Johanna Brunsveld. Hij werd tot priester gewijd op 15 augustus 1906. Daarna werd hij kapelaan te Soest (1906-1908) en te Utrecht (1908-1921). In 1921 werd hij tot pastoor te Barger Compascuum benoemd. Op 30 november 1927 kwam hij naar Herwen waar hij maar drie jaar bleef. Op 23 mei 1930 vertrok hij naar Zieuwent waar hij op 19 augustus 1950 overleed. Bron: www.heemkundekringrijnwaarden.nl


Bronvermelding: Omhoog

  • "In de Drentsche veenstreken" verschenen in "De Spiegel april 1921. Collectie R.Boelens.
  • Foto's:
    • "De Spiegel april 1921. Collectie R.Boelens.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.