dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

In de Drentsche veenstreek, een land van ellende: Omhoog


In de Drentsche veenstreek,
een land van ellende:
Omhoog

Foto Historisch Emmen, krotwoning Barger Compascuum
Interieur van een woning te Barger Compascuum,
die nog niet tot de allerarmste behoort,
al ontbreekt ook hier het noodige.
Wie kent de bewoners of weet meer?

Foto Historisch Emmen, veen, turf en krotwoning.

Foto Historisch Emmen, krotwoning tussen Erica en Klazienaveen
Tussen Erica en Klazienaveen treft men holbewoners aan, wier bestaan een schrille tegenstelling vormt met het leven in de beschaafde wereld.

't Is niet de eerste keer, dat wij met tekst en foto's melding maken van de harde ontbering, die in een deel van ons land wordt geleden, de stervende veenstreek in het arme Drente.

Maar als met geregelde tusschenpoozen dringt de noodkreet uit dat sombere gebied tot ons door, ons eraan herinnerend, dat wij altijd armen bij ons zullen hebben. Als wij den treurigen toestand overzien, waarin de bewoners van het grauwe turfland verkeeren, komt er een gevoel van schaamte in ons op, omdat in onzen beschaafden tijd zooiets nog mogelijk is. Waarom nog mogelijk?

Het is niet met enkele woorden te zeggen: een zoo groote ellende heeft altijd meerdere oorzaken en deze betreffen niet alleen het materiŽle leven. Daarom is ook afdoende hulp zoo moeilijk te brengen.

Maar een duidelijk aanwijsbare oorzaak der thans heerschende armoede is wel de geringe vraag naar het product van die streek: de turf. Het ligt daar opgestapeld in onafzienbare massa's en wijl de koopers ontbreken, missen ook de werkers een behoorlijke broodwinning.

In armzalige hutten, die den naam van woning niet verdienen, zijn veelal de gezinnen gehuisvest en met hulp van de ondersteuning wordt het leven gerekt, waaraan alle glimp van welvaart ontbreekt.

De foto's schetsen het erbarmelijk leven van de bewoners der veenstreek.

Foto Historisch Emmen, krotwoningen Nieuw Rusland (Emmerschans).
"Op weg van Emmen naar Emmer Compascuum komt men voorbij het zoogenaamde "Nieuw Rusland", waar de trieste aanblik der arme streek het hart pijn doet."
Omstreeks 1926.


Bronvermelding:

  • "In de Drentsche veenstreek, een land van ellende" verschenen in "De Katholieke Illustratie 1926. Collectie R.Boelens.
  • Foto's:
    • In de Drentsche veenstreek, een land van ellende". Collectie R.Boelens.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.