dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

veenbranden: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Een brand in het veen is een geheel andere brand dan andere branden. De moeilijkheid is dat bij grote droogte het vuur zich onder het oppervlak kan verplaatsen en soms op de meest ongelukkige plaatsen weer boven de grond kan komen, met alle gevolgen van dien. Veen brand veelal ondergronds. Het gaf veel rook maar echte vlammen waren er nauwelijks. Alleen bij droog gras of bij wat heide waren vlammen te zien. Het vuur zat soms wel 80 cm diep in de grond en was dan één gloeiende massa. Men moest dus langdurig spuiten op een kleine oppervlakte om de brand te kunnen blussen. Men bestreed deze branden vroeger met schoppen en handspuiten.

Als waardering voor de vele uren welke de brandweer van Emmen in het veen was om de veenbranden te blussen kregen de manschappen in december 1959 van de vervenersvereniging een televisie. Zo kon men de wintermaanden wat aangenamer doorbrengen.


Veenbrand 1880: Omhoog

In 1880 woedde er een grote brand in de Weerdinger venen, ontstaan door het boekweitbranden. Daarbij werden in korte tijd 90 woningen in de as gelegd. Deze brand ging gepaard met een felle, stormachtige wind waarbij de bewoners zich ternauwernood in veiligheid konden brengen. Zowel uit Weerdinge als Emmen, Noord en Zuidbarge, Westenesch, Roswinkel en de Maten werd hulp aangeboden en ging men de strijd met de brand aan met hulp van schoppen en simpele handspuiten.

De brand die van 27 mei tot 1 juni 1880 woedde, een schade aan had gebracht van meer dan f 150.000,- gulden. Voor die tijd een enorm bedrag, als men bedenkt dat in die tijd een woning vaak niet meer was dan een plaggenhut. De weinige bezittingen die men had was men kwijt, verzekeren kende men niet, waardoor het verlies meer dan f 100.000,- was.

Ook werd men plotseling brodeloos. Toen al probeerde men giften in te zamelen voor de getroffenen door in de kranten oproepen te doen. In het schooltje van de heer Buiskool te Weerdinge werden deze giften, o.a. door burgemeester Tijmes, weer uitgedeeld.


Bronvermelding: Omhoog

  • -
  • Foto's:
    • -
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.