dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Veenbranden: Omhoog


Veenbrand 1933: Omhoog

Foto Historisch Emmen veenbrand emmer erfscheidenveen 1933

Foto Historisch Emmen marechaussee opperwachtmeester B.Hoeksema

In oktober 1933 kraaide de rode haan wederom in het veen. Ditmaal te Emmer Erfscheidenveen.

"Het vuur, de gevaarlijkste vijand onzer veenkoloniën, heeft zich te Emmer Erfscheidenveen weer doen gelden in een bewoond gebied, waar ook groote voorraden turf opgestapeld lagen. Wij brengen hier de foto van één der zeven verbrande woningen, wier vroegere bewoners de resten van hun huisraad mistroostig aanzien."

In het Noorden in Woord en Beeld van januari 1934 werd een foto gepubliceerd met bijgaande tekst: "Men zal zich herinneren dat het wapen der marechaussee zich bij de jongste veenbrand bij Emmen op manmoedige en doortastende wijze heeft gedragen en het zal ieder goed doen thans te vernemen hoe dat moedige optreden gewaardeerd wordt."

"Den opperwachtmeester B.Hoeksema wordt door den divisiecommandant Luitenant Kolonel Van Zelm de medaille van de Orde van Oranje Nassau uitgereikt, waarbij tevens de burgemeester van Emmen, Mr Boerma (de heer in civiel) aanwezig was."

Noot: Met Mr.Boerma werd burgemeester Bouma bedoeld.


Bronvermelding: Omhoog

  • Wereldkroniek 21 oktober 1933. Collectie R.Boelens.
  • Noorden in Woord en Beeld januari 1934.
  • Foto's:
    • idem.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.