dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

De Emmerdennen - Hunebed D45: Omhoog


Kadastraal: Omhoog


Hottingerkaart anno 1792


kaart anno 1902


Hunebed D45: Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

Foto Historisch Emmen Emmerdennen Hunebed D45

De oudst bekende foto van dit hunebed is gemaakt in 1872. De krant van 19 maart 1890:

"Fraai is het hunebed D45 gelegen voorin het dennenbosch ten oosten van ons dorp; het is eigendom der provincie.

Dat Fr.J. van Kolkow van Groningen in 1872 eene photographie vervaardigde van dit hunebed, met als doel, om haar naar eene tentoonstelling te Weenen te zenden, is voorzeker een sprekend bewijs voor de schoonheid van deze groep van reusachtige grafzerken uit de grijze oudheid.

Craandijk vertelt in zijne "Wandelingen door Nederland", dat Koning Lodewijk Napoleon eens te paard op den grootsten deksteen is gesprongen. Elk Emmer ingezetene weet te vertellen, dat een tiental deuken in eene der steenen die indrukken van vingers en duimen van eenen reus zijn.

Weldra zal dit alleszins merkwaardige hunebed eene verandering in zijn nadeel ondergaan, want n der dikste stenen is gebarsten, tengevolge van een vuurtje, 't welk er - zeker door onbezonnen knapen - onder is gebrand. Wellicht is het een vuur geweest; anders toch was een dergelijke verwoesting niet gevolgd. Eenige brokken zijn reeds van het geheel afgevallen, en door de werking van het weder zal, helaas, de gansche granietklomp ongetwijfeld weldra in tween vallen."

Noot: Jacobus Craandijk (1834-1914) was een doopsgezind predikant die graag door Nederland wandelde. Van die wandelingen deed hij verslag in een reeks boeken, die als titel hadden: "Wandelingen door Nederland". Het vijfde deel daarvan verscheen in 1879, waarin Craandijk o.a. verhaalde over zijn wandelingen door Groningen en Drenthe. Over de hunebedden in Emmen schreef hij: "de gemeente Emmen heeft er negen, benevens de twee, nog niet lang geleden ontdekte, grafkelders. De meesten dezer hunebedden zijn niet bijzonder groot en verre van ongeschonden, ook liggen zij tamelijk ver uiteen verspreid. Maar drie der Emmensche hunebedden, op tien minuten ten N. van het dorp, zijn opmerkelijk, omdat zij - voor zoover door struikgewas en zand te zien is - als n geheel vormen, van vijftig el lengte, allen oorspronkelijk, naar het schijnt, van n' en denzelfden steenkring omringd. Een ander, een der grootsten van Drenthe, met voorportaal en steenkring, ten deele in een' heuvel verborgen, ligt een kwartier Oostwaarts van Emmen. Hieraan is een herinnering aan koning Lodewijk verbonden. Toen hij op zijn rondreis door Drenthe dit gevaarte ontwaarde, rende hij zijn gevolg vooruit en - stout ruiter, al was hij slecht ter been - hij dwong zijn paard tot den gewaagden sprong op den grootsten deksteen. Daar wachtte hij, als een ruiterstandbeeld op een voetstuk van graniet, zijn verbaasde geleiders af."


Bronvermelding: Omhoog

  • Krant 19 maart 1890
  • "Wandelingen door Nederland" deel vijf door J.Craandijk, uitgave 1879.
  • Foto's:
    • E.Hof
    • R.Boelens
    • R.Eding
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.