dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Ermerweg - Noordbargerstraat: Omhoog


Ermerweg: Omhoog


Ermerweg Noordbargerstraat: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat
Foto vermoedelijk omstreeks 1908.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat WOII

Boven: Hier woonden de families Jeuring en Kappe. De foto is genomen aan de achterzijde van de huizen, waar het pad liep richting Westenesch en het "Jeud'nveentie".

Beide boerderijen stonden aan de Noordbargerstraat tegenover de OLS III en werden tijdens de bevrijding op 10 april 1945 geraakt en grotendeels vernield.

De boerderij links, met 'underschoer', werd destijds bewoond door de familie Gerrit Jeuring. De boerderij in het midden was toen van de familie Harm Kappe.

De boerderij rechts op de foto is tussen 1910 en 1920 afgebroken en stond achter het markante in baksteen uitgevoerde transformatiehuisje. Deze boerderij werd vermoedelijk het laatst bewoond door Dina Lubbers, sinds 1879 weduwe van Harm Hendrik Knoops. Harm was timmerman en in 1807 in het Duitse Veldhausen geboren.


Ermerweg 85: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat


Chinees restaurant Da Xin

Omstreeks 1834 trok Jacobus Louwes Louissen van Vlissingen naar Smilde. Hij was een ondernemend man die met de aanleg van het Oranjekanaal van Smilde via Schoonoord naar Klijndijk trok. Zijn oudste zoon Harm Louissen had het ondernemerschap van zijn vader geërfd. Nadat het Oranjekanaal gereed was gekomen begon hij voor zichzelf met een café en een winkel in grutterswaren. Hij had het omstreeks 1870 gekocht van een zekere Thurkow. De winkel werd in 1912 verkocht. (bron A.Pool)

De bovenste foto is een bekende foto toen het café van H.van der Veen er gevestigd was. Bij het café was een tramhalte van de EDS.

Naderhand werd dit het café en kruidenierswinkel van Hendrik en Jennechien Karsten. Jennechien "Jentie" had vanwege reuma vergroeide handen en liep moeilijk. Het weerhield haar er niet van om elke vrijdagmiddag zo rond het middaguur lopende naar de begraafplaats aan de Kerkhoflaan te gaan om verse bloemen te leggen op het graf van hun overleden zoon Hennie (Jan Hendrik 1925-1944).

Hun schoonzoon, Harm Kremer, schreef ooit in het cluborgaan van de Drentse Vereniging in Amersfoort, hoe zijn schoonouders elektrisch licht kregen van de tegenover gelegen melkfabriek. Dat licht ging 's avonds op een bepaalde tijd uit als de generator werd gestopt en de machinist naar huis ging. Als er een groot feest zoals een bruiloft gevierd werd, werd de machinist à raison van een liter sterke drank overgehaald om een paar uurtjes langer te blijven.

Menig inwoner van deze streek heeft hier voor de Tweede Wereldoorlog dansles gehad, zo herinnert Dick Warrink zich. Daarbij werd soms een liedje gezongen met de woorden: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Staal die geeft dansles. De danslessen werden gegeven door Hans Staal, waarschijnlijk begeleid door Harm Kappe op de harmonica.

Met de bevrijding werd het pand zwaar beschadigd. Het linkerdeel (met drie ramen) is opgeknapt en ingericht als noodwinkel en café. Hier woonden later de familie Halberstadt sr, de familie Post, Halberstadt jr, de familie Stap (die het geheel heeft laten verbouwen) en de familie Robben.

Hierna werd het in gebruik genomen als Chinees restaurant, met de naam Da Xin.


Ermerweg 81: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat

Woning gebouwd door de heer Sennema. Hij had een hoedenwinkel in Emmen.

In de twintiger jaren woonde hier de familie Boekholt. De heer Boekholt was werkzaam als melkventer bij de melkfabriek.

Verder hebben hier o.a. gewoond: Geertinus Hams (voor), Klaas Harms (achter). Het adres was toen Noordbargerstraat 50. Op de foto staat het drie jarige zoontje Klaas, van Geertinus Harms, achter het hek.

Vanaf 1976 tot 2007 was dit huis in bezit van de familie Lubbers. Door omstandigheden was hun dochter genoodzaakt het huis te verkopen.


Ermerweg 71: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat

Ermerweg 71, voordien Noordbargerstraat 45 is bewoond geweest door de familie Jan Staal tot 1937. Staal was broodventer bij de Coöperatie "Steeds Voorwaarts".

Vanaf 1937 tot ongeveer 1978 werd de woning bewoond door zijn broer Geert Staal en diens vrouw Hendrikje Boer. Ook Geert was venter bij Steeds Voorwaarts geweest. Nadien werkte hij bij de toenmalige AKU.

Na 1978 is de woning afgebroken i.v.m. de bouw van het Wachttorengenootschap - Jehovagetuigen.

De foto links is genomen op 17 juni 1960, de dag dat Willem, de zoon van Geert en Hendrikje (rn: Hennie) in het huwelijk trad.


Noordbargerstraat 49: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat
Collectie: A.Pool

Omstreeks 1834 trok Jacobus Louwes Louissen van Vlissingen naar Smilde. Hij was een ondernemend man, was o.a. landbouwer, kastelein en koopman. Hij trok met de aanleg van het Oranjekanaal van Smilde via Schoonoord naar Klijndijk waar hij in 1890 overleed.

Zijn oudste zoon Harm Louissen had het ondernemerschap van zijn vader geërfd. Hij was o.a. opzichter bij de aanleg van het Oranjekanaal. Toen dit werk erop zat begon hij voor zichzelf: een café, een winkel in grutterswaren en was ook vervener, turfhandelaar, boer en keienhandelaar.

Harm Louissen had twee panden in Noordbarge, een winkel en een boerderij. De winkel werd in 1912 verkocht. Hier zat later een Chinees restaurant.

Op de boerderij zat eerst oudste zoon Jacobus (*1870 in Klijndijk). Toen deze in 1910 samen met zijn zwager een boerderij begon in Zwinderen, trok zoon Marinus erin. De boerderij van de familie Louissen is in de jaren zestig afgebroken.

Harm Louissen huwde met Jantien Wever. Uit het huwelijk kwamen acht kinderen ter wereld, bijna allen geboren te Noordbarge: Noot: Louissen met de letter (w) komt in de archieven ook voor.

 • Harm Lou(w)issen (*31-01-1870 Klijndijk)
 • Hillechien Louissen (*13-02-1872)
 • Berend Louissen (*15-12-1873)
 • Lammigje Louissen (*20-09-1876)
 • Albertus Louissen (*03-12-1878)
  Op 15-01-1879 vond er een naamwijziging plaats: Albertus werd Antienus (*04-12-1878)
 • Johanna Louissen (*07-03-1881)
 • Johanna Louissen (*21-04-1884)
 • Marinus Louissen (*13-11-1888)

Marinus, die huwde met Geesje Timmer, hebben hier naderhand gewoond. Begin jaren '50 woonde de botermaker R.Eding bij hen in. In de voorkamer heeft ook Kobus van Engen een aantal jaren gewoond.


Ermerweg 75: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat

Dubbele woning gebouwd door de heer Duinkerken, werkzaam bij de tram.

Rechts woonden o.a.: K.Meijeringh, Duinkerken, J.van der Veen, A.van Goor en R.Koobs.

Links woonden o.a.: H.Kleine Deeters (achter), J.Heegen (voor), M.G.Duinkerken (bekend van de rijwielzaak) en H.Trip.


Noordbargerstaat xx: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De boerderij van de familie G.Braams is in het kader van de ruilverkaveling in begin jaren '60 afgebroken. Zij betrokken een andere boerderij aan de Zandzoom.

De grond en tuin maken nu deel uit van het Jehovagetuigen complex ofwel Wachttorengenootschap. De hof links van de boerderij is nu de inrit van het Genootschap. Deze hof grensde aan de woning van het hoofd der school, meester Russchen. In oktober 2002 stonden de bomen er nog.


't Meestershoes: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat school

't Meestershoes. Deze is o.a. bewoond door de familie Russchen en de familie Ziengs. Zowel Russchen als Ziengs zijn hoofd der Openbare Lagere School geweest.

Openbare Lagere School: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat school

De Openbare Lagere School, gebouwd in de periode van 1845-1850. Rechts achter de meesterswoning.

In het weiland geheel links is een woning gebouwd waar Fokko Kalk woonde. Hij is bekend van de draaimolen die hij omstreeks 1950 bezat. Kalk reed met een tankwagen voor de "bloedfabriek" OBI aan de Weerdingerstraat.

Het gebouw heeft naderhand nog dienst gedaan voor buurtactiviteiten en als tandartsenpraktijk.

Noordbargerstaat x: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De boerderij van de familie A.Oving is in het kader van de ruilverkaveling in de jaren '60 afgebroken. De boerderij kwam leeg te staan en is vervolgens afgebroken.

Het is nu de tuin van het Jehovagetuigen complex ofwel Wachttorengenootschap.


Ermerweg 96: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Ermerweg

Eén van de eerste woningen die aan de westzijde van het Oranjekanaal aan de Ermerweg werd gebouwd was de boerderij van de familie Schutrups.

De grond in de omgeving was grotendeels in handen van aannemer Lambers. Zij bouwden veel woningen en financierden deze soms ook.

In december 2010 stond de woning leeg. De hekken van de aannemer waren weg en het nieuwe huis ernaast werd bewoond.


Noordbargerstraat 100: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Deze boerderij, gebouwd in 1948, kwam te staan op de grond van de familie Meijeringh. Hun boerderij stond dicht aan de straat en lag precies in het schootsveld van de strijdende partijen tijdens de bevrijding in april 1945. De boerderij werd als gevolg daarvan door brand verwoest.

In de nieuwe boerderij woonden o.a. de huisslachter Jan Kiers en zijn gezin en de familie Lanting. Zij kwamen hier wonen omdat hun vorige boerderij werd afgebroken als gevolg van het doortrekken van de Hondsrugweg.

De boerderij is in 2003 gerenoveerd door de familie Zwaagstra.


Noordbargerstraat 92: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Deze boerderij was oorspronkelijk de bedrijfswoning die werd toegewezen aan personeel van de Cloeckshof en was eigendom van de familie Garming. De woning is o.a. bewoond door de familie J.Zwols, de familie Bloeming en G.Jeuring en zijn gezin. Jeuring was koster van de N.H.kerk in Emmen.

Later woonde hier Hendrik Kiers. In het voorste gedeelte heeft o.a. ook Rieks Lanting, "dove Rieks", gewoond. Na het vertrek van Rieks is de voorkamer nog gebruikt als opslag van fietsen door M.Duinkerken.


Noordbargerstraat 88: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Eén van de bekendste boerderijen in Noordbarge is de Cloeckshof van de familie Garming. De Cloeckshof is gebouwd in 1901. Aan de rechterzijde werd in 1916 een stuk aangebouwd.

De Cloeckshof is genoemd naar de weduwe Cloeck (Kloek). Zij stond vooral bekend om haar elf witte katten die elk op een eigen stoel konden liggen. Sliepen de beesten dan deden de muizen een rondedans, aldus het verhaal.

Op een akker die de Cloeckshof toebehoorde heeft waarschijnlijk een spieker gestaan. In 1971 heeft Berend Garming kennelijk verteld dat daar een leren zak met zilveren munten is gevonden. De vondst is echter niet bekend .....

Berend Garming (*1883) heeft de Cloeckshof jarenlang bewoond. Hij had deze voor zijn huwelijk gekregen van zijn vader Geert Garming, die zelf op de Stratingehof woonde. Berend huwde in 1914 te Anloo met Grietje Koops.

Thans bewoont Berend zijn zoon de Cloeckshof.

Noot: Tegenover de Cloeckshof stond het uit 1835 stammende onderkomen van Albert Frieling. Helaas brandde dit pand in 1845(?) af. Wie weet meer?

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Op de Cloeckshof heeft ook Jacob Eising [roepnaam Jaap] gewoond. Hij was gehuwd met Aaltje R.Garming (*1916), het op een na oudste kind van Berend Gaming en Grietje Koops. Nadat Jacob in 1971 kwam te overlijden heeft Aaltje er nog een tijdje gewoond. Toen zij hertrouwde verhuisde zij naar Oosterhesselen

Van Jacob Eising is in het boek "Vincent van Gogh in Drenthe" een foto opgenomen, terwijl hij demonstreert wat Vincent van Gogh geïnspireerd heeft tot het vervaardigen van een pennenschets "De Egger". Zie foto's hiernaast.

Naderhand kwam Hendrik Garming Bzn op de Cloeckshof wonen met zijn vrouw Gezientje Knegtering en kinderen. Hij is de jongste (*1933) van het gezin van zes kinderen van Berend Garming en Grietje Koops. Anno 2013 woonde hij hier nog steeds.


Noordbargerstraat 55: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Ook deze boerderij / woning wordt bewoond door een tak van het geslacht Garming.

Noordbargerstraat x: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De schuren van de Coöperatieve Dorsvereniging Emmen en Omstreken. Hier werden de dorsgarnituren gestald gedurende de niet werkzame maanden.

Op de achtergrond stond de boerderij van de familie Evenhuis, later M.R.Haasken.


Noordbargerstraat 52: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De boerderij van de familie Evenhuis, waar later hun schoonzoon M.R.Haasken woonde. Na een grondige verbouwing ging hier de familie Olijslager wonen.

Op de achtergrond stond de woning van de gebroeders Bollegraaf (later W.v.d.Veen) evenals de schuren van de dorsvereniging.


Noordbargerstraat 44: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Hotel Ten Cate. Het hotel werd in 1953 in gebruik genomen. Voor zover bekend was dit met het 25 jarig jubileum van de familie Albers, die op 21-12-1929 in het huwelijk waren getreden.

In het premature beginstadium waren er twee bedrijven in het hotel gevestigd.

Geheel links in het pand was de showroom van de tegel- en bouwstoffenhandel uit Groningen, waarvan Johannes Pepping vertegenwoordiger was. Pepping woonde destijds boven de showroom.

In het midden was het kantoor gevestigd van het centrale verwarmingsbedrijf van Buhrman (Buurman?).

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

In 2003 werd het hotel gerenoveerd en uitgebreid met een aantal kamers. Het kwam tevens in bezit van een andere eigenaar.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Naar rechts afbuigend is de Noordbargerstraat, gezien in zuidelijke richting. Links afbuigend is de Zuidbargerstraat.

Geheel rechts staat het café annex bakkerij en winkel van de familie Jipping. Dit pand is in 1952 aangekocht en afgebroken door de aannemer Geert Scholten die hier Hotel Ten Cate bouwde.

Achter de wegwijzer op de splitsing van de twee straten is de woning/winkel van Hayco van Veen en Saskia Borghardt te zien. Zij begonnen op 22 mei 1933 als zelfstandig ondernemer met een winkel onder de naam 1001. Het pand, eigendom van aannemer Scholten, was te koop voor vijfduizend gulden, maar kon ook gehuurd worden voor vijf gulden per week. Voor die vijfduizend gulden, dacht Hayco, kan ik beter mijn voorraad kopen en dus werd het pand gehuurd. In 1948 zetten zij de winkel voort aan de Noorderstraat in Emmen.

Na Van Veen hebben hier ook de melkhandelaar Geert Rotmensen en de familie Stoffers (kruidenierswaren) gezeten.

Rechts van de winkel van H.van Veen stond een woning gebouwd door G.Rotmensen. Rotmensen deed zijn melkwijk over aan de heer Blokhuis. Deze bouwde later een nieuwe woning aan de Noordbargerstraat 38, ging daar wonen en bedreef vandaar uit ook zijn melkwijk.

In de leeggekomen woning ging de familie Noltes wonen. Noltes was kommies der rijksbelasting.

Rechts hiervan stond een houten huisje van de huisschilder Hegen, die in dienst was bij het schildersbedrijf Hagenouw.


Noordbargerstraat xxx: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De woning met smederij van de familie Staal. Eén van de knechten was o.a. Douwe Veenstra.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Vanaf 1952 vestigde smid Bokhorst zich hier en werd het geheel gemoderniseerd. Duidelijk is de schoorsteen van het smidsvuur te zien.

Naast het smidswerk verkocht Bokhorst gereedschappen en boerengerief.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De woning met smederij is afgebroken voor de aanleg van de Hondsrugweg. Het geheel stond precies op huidige kruising.

Noordbargerstraat 42: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat dokterspraktijk

 • 1952-19xx

De witte villa met praktijk werd in de jaren 1951-1952 gebouwd op opdracht van dokter Van Hoeke. Ook de dokteren Bosma en Quispel hebben hier gewoond en hun dokterspraktijk gehad.

Het ontwerp kwam van de hand van Emmer architect J.van der Horst. Zijn opdracht luidde om een zo zonnig mogelijke woning met praktijkruimte te ontwerpen in een landelijke omgeving waarbij de praktijkruimte zo gesitueerd moest worden dat de bewoners geen last zouden ondervinden van de patiënten en de praktijkruimte.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat dokterspraktijk

De wachtkamer werd het dichtst bij de weg geprojecteerd en was door een gang gescheiden van de spreekkamer. Opmerkelijk was ook de projectie van een donkere kamer voor oogonderzoek. De spreekkamer was vanuit het woongedeelte bereikbaar via een hal waaraan ook de studeerkamer was gelegen.

De begane grond bestond verder uit een woonkamer (salon) met open haard, keuken, bijkeuken, toilet en garage. Op de verdieping lag een grote slaapkamer, een logeerkamer en een kamer voor de dienstbode. In een kinderkamer was niet voorzien omdat het gezin geen kinderen kende.

Onder de keuken en bijkeuken bevond zich een kelder, terwijl de verwarming uit een "volautomatische oliestookinrichting".

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat dokterspraktijk

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat dokterspraktijk

Opvallend was de kleurencombinatie van de buitenmuren en het dak. De buitenmuur was een spouwmuur van mistkleurig hardgrauw (een harde soort metselsteen), twee maal gekeimd (in kleur gesausd).

Het dak bestond uit blauw genuanceerde opn.verb. Hollandse pannen. Noot: door deze nuancering leek het echter overwegend rood van kleur te zijn.

Op het perceel van de dokterspraktijk werd de uitbreiding van Hotel ten Cate gerealiseerd. 

Eind 2002 werd gestart met de bouw van de uitbreiding van Hotel Ten Cate. In de uitbreiding kwamen nieuwe hotelkamers en vier nieuwe zalen. Het aantal kamers ging van 37 naar 67.

Tussen het bestaande hotel en de uitbreiding kwam een tuin waarover met name bedrijfsleider Van der Slikke lyrisch was. Het zou een prachtige aangeklede tuin worden waar mensen konden eten en drinken. Volgens Van der Slikke zou het DE plek van Emmen worden, zo mooi.


Noordbargerstraat 37: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

De Christelijke Lagere School.

Tranformatorhuis: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat

Het transformatorhuis, staande aan de Noordbargerstraat tegenover de Middenstraat, is in oktober 2007 aangewezen als Gemeentelijk monument.

Bronvermelding: Omhoog

 • R.Eding.
 • Aanvulling: A.Zwols-Lubbers.
 • Aanvulling: H.Jeurink.
 • Correctie: A.Lambers.
 • Correctie: A.Pool dec. 2017
 • Emmer Courant onbekende datum.
 • Dagblad van het Noorden 16 augustus 2002.
 • "Vincent van Gogh in Drenthe" door Dr.Mark Edo Tralbaut, uitgave "De Torenlaan" te Assen 1959.
 • Foto's:
  • R.Boelens.
  • R.Eding
  • E.Hof
  • M.Bokhorst
  • A.Naber
  • B.Westen
  • J.Otter, Assen
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.