dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Westenesch: Omhoog


Westenesscherstraat

Westenesscherstraat arch w-02
Foto van "De Steeg" voor 1920.
Foto: archief gemeente Emmen.

Westenesscherstraat arch w-05
De steeg werd een straat.
Foto: archief gemente Emmen.

Officiële straatnaam: Westenesscherstraat
Ontleend aan: het dorpje Westenesch waarheen de weg voert
Ligging: Westenesch
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te n spanen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

  • Westenesscherstraat:
    (Noot: in het originele besluit staat Westenesccherstraat geschreven)

    "Vanaf de oostelijke grens van perceel sectie C no 5802 5941 (Gfam.Meertens) tot de grensscheiding tusschen de dorpen Emmen en Westenesch; sectie C no 760, een punt gelegen in het verlengde van de westgrens van geno spand perceel in de Westenes(s)cherstraat."

    (Noot: in het originele besluit staat de (s) er als correctie half boven)

Door plaatselijke bewoners werd de Westenesscherstraat aangeduid als Westenesschersteeg of kortweg "de steeg".

In de "Geïllustreerde Wandelgids voor Emmen en Omstreken" uit 1914 wordt de steeg als volgt omschreven: "Vanaf het Marktplein komen we door de mooie Westenesschersteeg in het dorpje, waaraan deze weg zijn naam ontleent. Deze steeg was weleer één der mooiste wandelwegen van Drenthe."

B.J.Mensingh geeft in zijn boek "Toen kinderen nog op straat speelden" aan dat het woord steeg enerzijds een smalle straat gelegen tussen aangrenzende huizen kan zijn en anderzijds een weg met een lichte helling. Dit laatste kenmerkte de Westenesschersteeg en is nog steeds waarneembaar.

De Steeg was oorspronkelijk een zandweg die in 1883 en 1884 met keien werd verhard. Daarvoor had de boermarke van Emmen en Westenesch op 23 februari 1883 subsidie van de provincie Drenthe ontvangen.

Vanaf medio 1911 onderhandelden de volmachten van de boermarke met de gemeente Emmen over de overname van weg en berm. Daartoe besloot de raad pas op 27 maart 1917. Het zou nog twee jaar duren alvorens de overdracht voor notaris H.J.Oosting zou passeren.

Aan beide kanten van de steeg lag een wal begroeide met hulst, sleedoorn, braam en kamperfolie. Deze wallen kwamen goed van pas bij de veedrift, doch in de wintermaanden zorgden ze voor overlast omdat de sneeuw er gemakkelijk tussen bleef liggen. Alle boeren moesten er bij sneeuwval aan te pas komen om de weg naar Emmen vrij te houden.

In 1925 werd de oude keienbestrating vervangen door asfalt. De wallen met begroeiing door bermen met perenbomen.

Kinderen die woonachtig waren aan het Noordeind in Emmen werd het vroeger verboden om 's avonds in het donker door de steeg te gaan. Om ze angst in te boezemen werd hen verteld dat daar dan een "veulen zonder kop" rondliep. De jongste kinderen geloofden dat natuurlijk en bleven uit de buurt!


Bronvermelding: Omhoog

  • Archief gemeente Emmen.
  • "Geïllustreerde Wandelgids voor Emmen en Omstreken" uit 1914. Uitgave W.ten Kate en A.Tonkens.
  • "Toen kinderen nog op straat speelden" door B.J.Mensingh. Uitgeverij Drenthe 2009. ISBN 90.75115.51.2

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.