dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Westenesch: bewoners van 1672-1804 Omhoog


Inleiding: Omhoog

Haardstedenregister Kerspel Emmen, register Westenesch.

Het haardstedenregister werd ingevoerd in 1672, en werd ieder jaar van de huishoudens geheven 'naar draagkracht’. De registers bevatten in hun meest volledige vorm de namen van de hoofden van huishouden met daarachter het beroep en het bedrag waarvoor men in de belasting was aangeslagen. De volle, driekwart en halve boeren betaalden respectievelijk vier, drie en twee gulden. De handswerklieden/neringdoenden en de ambtenaren betaalden, evenals de halve boeren, twee gulden. De dominee, schoolmeester/koster, keuters en arbeiders werden aangeslagen voor de zogenaamde keutergulden. De onvermogenden en de kerspelsoldaat waren vrijgesteld. De niet middenstanders die in het bezit waren van een patent (b.v. de boeren voor het verhandelen van vee, de arbeiders voor de verkoop van sterken drank) betaalden een gulden extra. Officieel werden de registers elke tien jaar vernieuwd, voor het laatst in 1804, maar de kerspelen bezaten de vrijheid ieder jaar de bedragen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van sterfte, verhuizing, verarming of ‘verbetering van staat’ enz. aan te passen.


Haardstedenregister 1672 Omhoog

Johan Horninge 01-00-00 Johan Horninge een vull huijss
Wicher Schirringe 02-00-00 Wicher Schirringe een koiter daer by doende een ambacht iss gestelt tot een hallff huijss
- Huijsinge 04-00-00 Huijsinge gestelt op een vull huijss
- Meijeringe 04-00-00 Meijeringe gestelt op een vull huijss
- Schirringe 04-00-00 Nyen Schirringe hebbende vier peerden
- Schirringe 04-00-00 Olden Schirringe gestelt tot een vull huijss
Willem Weekinge 04-00-00 Willem Weeckinge hebbende vier peerden
Willem Zegerss 04-00-00 hebbende vier peerden, is gereeckent tot een vull huijs
- - 04-00-00 Luijbartss gestelt op een vull huiss
- - 01-00-00 Albart Parrickss een koeter
- - 01-00-00 Evert Rabbartss een koeter
- - 01-00-00 Joost Rabbartss een koeter
- - 04-00-00 Thije Soebartss een vull huijss

 


Haardstedenregister 1691 Omhoog

Anne Ochtrups 00-00-00 Anne Ochtrups een heel arme vrouwe pauper
- Scheper 01-00-00 bour Scheper
Jan Huisinge 02-00-00 Jan Huisinge een halff arve twee peerden
Albert Horringe 03-00-00 Albert Horringe drie peerden
Harmen Oldenschirringe 03-00-00 Harmen Oldenschirringe een halff arve hebbende tegenwoordich twee olde peerden met een twenter en heeft op een ander plaats off karspel een peert in de wijde, secht dat hij dat selve denkt te verkopen soo hij kan
Wicher Schirringe 03-00-00 Wicher Schirringe een halff arve hebbende tegenwoordich twee peerden met een springhingst segt dat hij eene peerd gedenkt tegen sint Jacob aftestaan en als dan de hinghst tot een mennell peert te gebruiken en is ook wever
- Horringe 04-00-00 Horringe een voll arve
- Meijeringe 04-00-00 Meijeringe een voll arve
- Wekinge 04-00-00 Wekinge een voll arve
- - 04-00-00 Zegers een voll arve
- - 02-00-00 Egbert Seubers sijnde een keuter maar hebbende tegenwoordich twee peerden
- - 04-00-00 Luibers een voll arve
- - 01-00-00 Marije Rabbers een keutersche
- - 04-00-00 Heijne Seubers een voll arve
- - 04-00-00 Thij Seubers een voll arve

 


Haardstedenregister 1692 Omhoog

Anne Ochterups - Marije Rabbers haar huis met haar selfs verbrant hebben tot Noortbarge duirs huisen wederom gekoft maar staat noch in twijfel off het selve aldaar wort gebracht om dat de naegelaten kinderen soo veel mans niet sijn om dat selve te konnen uitvo
Lambert Hovinge 01-00-00 Lambert Hovinge een keuter
- Scheper 01-00-00 Bour Scheper
Jan Huisinge 02-00-00 Jan Huisinge twee peerden
Harmen Oldenschirringe 03-00-00 Harmen Oldenschirringe een halff arve en hebbende tegenwoordich twee olde peerden met een tweejarich peert en wever eer bij
- Horringe 04-00-00 Horringe vier peerden
Albert Horringe 04-00-00 Albert Horringe vier peerden
- Meijeringe 04-00-00 Meijeringe vier peerden
Wicher Schirringe 04-00-00 Wicher Schirringe drie peerden met een springhengst secht dat hij het ene peert gedenckt te verkopen en als dan de hengst voor een mennel peert te gebruicken en oock neemt hij het ampt van een wever waar
- Wekinge 04-00-00 Wekinge vier peerden
- - 04-00-00 Zegers vier peerden
- - 02-00-00 Egbert Seubers een keuter hebbende twee peerden
- - 04-00-00 Luibers vier peerden
- - 04-00-00 Heijne Seubers vier peerden
- - 04-00-00 Thij Seubers vier peerden
       

 


Haardstedenregister 1693 Omhoog

Voornaam Achternaam Bedrag Vermelding
Lambert Hovinge 01-00-00 Lambert Hovinge een keuter
Jan Huisinge 02-00-00 Jan Huisinge twee peerden
Harmen Oldenschirringe 03-00-00 Harmen Oldenschirringe twee peerden mede een wever
Wicher Oldenschirringe 03-00-00 Wicher Oldenschirringe twee peerden mede een wever
Willem Horringe 04-00-00 Willem Horringe voll
Albert Horringe 04-00-00 Albert Horringe vier peerden
- Meijeringe 04-00-00 Meijeringe een voll erve
- Wekinge 04-00-00 Wekinge voll
- - 04-00-00 Zegers voll
- - 02-00-00 Egbert Seubers twee peerden
- - 04-00-00 Luibers voll
- - 04-00-00 Heijne Seubers voll
- - 04-00-00 Tij Seubers voll

 


Haardstedenregister 1695 Omhoog

Voornaam Achternaam Bedrag Vermelding
Lambert Hovinge 01-00-00 Lambert Hovinge een keuter
Jan Huisinge 02-00-00 Jan Huisinge 2 peerden
Wicher Oldenschirringe 02-00-00 Wicher Oldenschirringe een wever houd 2 peerden
Harmen Oldenschirringe 03-00-00 Harmen Oldenschirringe een wever houd 2 peerden
Willem Horringe 04-00-00 Willem Horringe 4 peerden
Albert Horringe 04-00-00 Albert Horringe 4 peerden
- Meijeringe 04-00-00 Meijeringe 4 peerden
- Wekinge 04-00-00 Wekinge 4 peerden
- - 04-00-00 Zegers 4 peerden
- - 02-00-00 Egbert Luibers 2 peerden
- - 04-00-00 Luibers 4 peerden
- - 04-00-00 Heijne Seubers 4 peerden
- - 04-00-00 Thij Seubers 4 peerden

 


Haardstedenregister 1742 Omhoog

Voornaam Patroniem Achternaam Bedrag Vermelding
Albert - Meieringe 00-00-00 Albert Meieringe heeft remis
Geerd - Scheper 01-00-00 Geerd Scheper keuter
Jan - Huisingen 01-00-00 Jan Huisingen keuter
Lukas - Huisingen 01-00-00 Lukas Huisingen keuter
Jan - Ikingen 01-00-00 Jan Ikingen keuter
Jan - Horringe 02-00-00 Jan Horringe keuter en ambagt
Geert Jansen Timmerman 02-00-00 Geert Jansen keuter en timmerman dog difficulteerden de eigen erfden heeft voor het ambagt op te tekenen vermits selden timmerde
Hendrik - Wever 02-00-00 Hendrik Wever keuter en ambagt
Willem - Woerd 02-00-00 Willem Woerd half
Jan - Brinks 02-00-00 Jan Brinks half
Jan Jans Huisingen 02-00-00 Jan Jans Huisingen half
- - Meier 02-00-00 de meier half
Geert - OldenSchirringe 02-00-00 Geert OldenSchirringe keuter en ambagt
Jurrie - Meieringe 03-00-00 Jurrien Meieringe half en ambagt
- - OldenSchirringe 04-00-00 meier OldenSchirringe vol
Hindrik - Wekingen 04-00-00 Hindrik Wekingen vol
- - - 02-00-00 Willem Zegers half
- - - 00-00-00 Roelof Jacobs heeft remis
- - - 00-00-00 Jacob Roelofs heeft remis
- - - 04-00-00 Jan Seubers vol
- - - 01-00-00 Jan Coops keuter
- - - 01-00-00 Berend Sagers keuter
- - - 02-00-00 Hindrik Albers half
- - - 00-00-00 Jantien Joestens heeft remi
- - - 03-00-00 de weduwe van Egbert Seubers drie vierdendeel
- - - 04-00-00 Geert Seubers meier vol
- - - 01-00-00 Geert Seubers keuter
- - - 03-00-00 Heino Seubers drie vierden deel

 


Haardstedenregister 1764 Omhoog

Voornaam Patroniem Achternaam Bedrag Vermelding
Wolter - Biesteheerde 01-00-00 Wolter Biesteheerde keuter
Jan - Meierenge 00-00-00 Jan Meierenge arm
Jan - Olthof 01-00-00 Jan Oldhof keuter
Geert - Scheper 01-00-00 Geert Scheper een keuter
Harm - Schirringe 01-00-00 Harm Schirringe keuter
Luitien - Stratenge 01-00-00 Luitien Stratenge keuter
Jan - Huisinghe 02-00-00 Jan Huisinghe half
Jan Lubberts Huisinghe 02-00-00 Jan Lubberts Huisinghe half
Hindrik - Oldenschirringe 02-00-00 Hindrik Oldeschirringe half
Geert - Snijders 02-00-00 Geert Snijders half
Jan - Weeken 02-00-00 Jan Weeken half
Stoffer Ottens Wever 02-00-00 Stoffer Ottens keuter en wever
Hendrik - de Wever 02-00-00 Hendrik de wever half
Jan - Dolfinge 03-00-00 Jan Dolfinge 3/4
Jan Ijken Schirringe 04-00-00 Jan IJken Schirringe vol
- - - 01-00-00 Jan Segers een keuter
- - - 04-00-00 Jan Lamberts de meier vol
- - - 01-00-00 Albert Jacobs keuter
- - - 00-00-00 Hindrik Lamberts arm
- - - 04-00-00 de meier Geert vol
- - - 02-00-00 Jan Coopts half
- - - 02-00-00 Albert Roerks half
- - - 04-00-00 Claas Seuberts vol
- - - 04-00-00 Heino Seuberts vol

 


Haardstedenregister 1774 Omhoog

Voornaam Patroniem Achternaam Bedrag Vermelding
Jan - Meieringe 00-00-00 Jan Meieringe, arm remis
Harm - Oldeschirringe 01-00-00 Harm Oldeschirringe, kueter
Jan - Oldhof 01-00-00 Jan Oldhof, küeter
Geert - Scheper 01-00-00 Geert Scheper, keüter
Luigen - Stratinge 01-00-00 Luigien Stratinge, kueter
Roelof - Weeken 01-00-00 Roelof Weeken, kueter
Jan - Dijks 02-00-00 Jan Dijks, half
Jan - H�isinge 02-00-00 Jan Hüsinge, half
Jan L�bbers H�isinge 02-00-00 Jan Lübbers Hüisinge, half
Geert - Snijder 02-00-00 Geert Snijder, half
Hindrik - Wever 02-00-00 Hindrik de Wever, half
Stoffer Ottens Wever 02-00-00 Stoffer Ottens, en wever
Jan - Dolvinge 04-00-00 Jan Dolvinge, vol
- - - 01-00-00 Geert Wilms en keuter
- - - 04-00-00 Willem Roelfs vol
- - - 01-00-00 Albert Jacobs, kueter
- - - 02-00-00 Jan IJken, half
- - - 04-00-00 Geert Hindriks, vol
- - - 00-00-00 Jacob Roelfs, arm remis
- - - 01-00-00 Jan Koops, keuter
- - - 02-00-00 Albert Roerks, half
- - - 01-00-00 Wolter Roelfs, keüter
- - - 00-00-00 wed: van Geert Jans, arm remis
- - - 04-00-00 Hein Seübers, vol
- - - 04-00-00 Claas Seübers, vol

 


Haardstedenregister 1784 Omhoog

Voornaam Patroniem Achternaam Bedrag Vermelding
Jan - Olthofs 01-00-00 Jan Olthofs wed. keuter
Geert - Nessingh 01-00-00 Geert Nessingh keuter
- - Oldenschirring 01-00-00 wed. OldenSchirring keuter
Harm - OldenSchirrings 01-00-00 Harm OldenSchirrings wed: keuter
- - Huisingh 02-00-00 wed Huisingh 1/2
Geert - Meieringh 02-00-00 Geert Meieringh keuter en kleermaker 1/2
Jan - NijeHuisingh 02-00-00 Jan NijeHuisingh 1/2
Jan Ijken Schirring 02-00-00 Jan IJken Schirring wed. 1/2
Hindrik Geerts Wever 02-00-00 Hindrik Geerts keuter en wever
Christoffer Joachim Ottens Wever 02-00-00 Christoffer Joachim Ottens keuter en wever 1/2
Jan - Dolphing 04-00-00 Jan Dolphing vol
Luigijn - Stratingh 04-00-00 Luigijn Stratingh vol
- - - 04-00-00 Willem Roelofs vol
- - - 00-00-00 Jacobje Lucas op de landschapsplaatse sullende de beklemminge de 18 dezer worden verkoft voor desen vol zijnde de tilbare peerden en vee verkoft en niet in staet om de plaatse te bedrijven
- - - 01-00-00 Roelof Hindriks keuter
- - - 01-00-00 Jan Meinder keuter
- - - 01-00-00 Geessje Coobs
- - - 01-00-00 Klaas Berents keuter
- - - 01-00-00 Hindrik Geerts keuter
- - - 02-00-00 Albert Reurkes 1/2
- - - 01-00-00 Wolther Roelofs keuter
- - - 00-00-00 Geert Jans wed: remis
- - - 04-00-00 Klaas Seubers vol
- - - 04-00-00 Geert Seubers vol

 


Haardstedenregister 1794 Omhoog

Voornaam Patroniem Achternaam Bedrag Vermelding
Jan - van Arrien 01-00-00 Jan van Arrien keuter
Geert - Nessingh 01-00-00 Geert Nessingh keuter
- - Oldenschirringe 01-00-00 wed OldenSchirringe keuter
- - Olthof 01-00-00 wed Olthof keuter
- - Scheper 01-00-00 Scheper keuter
Jan - Barchuis 02-00-00 Jan Barchuis halve boer
Geert - Meieringh 02-00-00 Geert Meieringh keuter en kleermaker
Jan - NijenHuisingh 02-00-00 Jan NijenHuisingh wed halve
Hindrik Christoffers Wever 02-00-00 Hindrik Christoffers keuter en wever
- - Schirringe 02-00-00 wed. Schirringe half
- - Huisingh 03-00-00 wed: Huisingh 3/4 boer
Egbert - Horringh 04-00-00 Egbert Horringh volle boer
Luichien - Stratingh 04-00-00 Luichien Stratingh volle boer
- - - 04-00-00 Willem Roelofs wed volle boer
- - - 01-00-00 Willem Zegers keuter
- - - 04-00-00 Klaas Harms vol
- - - 02-00-00 weduwe Wiggers half
- - - 01-00-00 Hindrik Geerts keuter
- - - 01-00-00 Hindrik Hindriks keuter
- - - 01-00-00 Geert Willems keuter
- - - 01-00-00 Roelof Wolthers keuter
- - - 04-00-00 Adolph Hindriks volle
- - - 00-00-00 Harm Hendriks wordt uit de diaconie los alementeert
- - - 04-00-00 Geert Seubers vol
- - - 01-00-00 Hindrik Jannes keuter

 


Haardstedenregister 1804 Omhoog

Voornaam Patroniem Achternaam Bedrag Vermelding
Hk. Jans Zeubers 01-00-00 Hk. Jans Zeubers keuter
Jan Hk. - van Arrien 01-00-00 Jan Hk. van Arrien keuter doch zeer armoedig
Hk. - Oldenschirring 01-00-00 Hk. Oldenschirring keuter
Hendrick - Padhuis 01-00-00 Hendrick Padhuis keuter
Hk. Geerts Scheper 01-00-00 Hk. Geerts Scheper keuter
Willem Jans Weuring 01-00-00 Willem Jans Weuring keuter
Geert Jans Bultz 02-00-00 Geert Jans Bultz halve boer
Egbert - Horring 02-00-00 Egbert Horring halve boer
Geert - Meijering 02-00-00 Geert Meijering halve boer
- - Nijenhuizing 02-00-00 weduwe Nijenhuizing halve boer
Hk. - Schirring 02-00-00 Hk. Schirring halve boer
Jan - Huizing 03-00-00 weduwe Jan Huizing drie vierendeel boer
Gerrit - Maneschijn 04-00-00 Gerrit Maneschijn volle boer
Luchien - Strating 04-00-00 Luchien Strating volle boer
Hk. Jans Weken 04-00-00 Hk. Jans Weken volle boer
- - - 02-00-00 Roelf Willems halve boer
- - - 01-00-00 Willem Zegers keuter
- - - 01-00-00 Jan Roelfs keuter
- - - 02-00-00 weduwe Wichers halve boer
- - - 01-00-00 Coop Jansen keuter
- - - 01-00-00 Hendrik Geerts keuter
- - - 01-00-00 Egbert Coops keuter
- - - 01-00-00 Jannes Hendriks keuter
- - - 00-00-00 Menze Jans van de diakonie
- - - 04-00-00 Geert Zeubers volle boer

 


Bronvermelding: Omhoog

  • Drents Archief: inv.nr. OSA 868/869
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.