dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Westenesch: bewoners van 1807-1808 Omhoog


Inleiding: Omhoog

Onderstaande reconstructie van de bewoners van Westenesch, een boerendorpje westelijk van Emmen, is gemaakt door Gerard en Trijnie Waasdorp. Doel ervan was om gegevens van bewoners te verwerken in het boek met de titel "Westenesch door de eeuwen heen". Omdat zij het jammer vinden om de verzamelde gegevens, waar maar 30% van in het genoemde boek is geplaatst, in de kast te laten liggen geven ze Historisch Emmen op deze manier de mogelijkheid om anderen deelgenoot te maken. Er zijn geen genealogische gegevens vermeld, deze zijn wel in Progen opgeslagen. Vragen en/of opmerkingen aan: g-t-waasdorp@home.nl

Gebruik van deze bron uitsluitend toegestaan onder vermelding van: "bewonersreconstructie Westenesch door Gerard en Trijnie Waasdorp".

Gesteldheid van de inwoners en de opbrengst van de beschreven middelen en het patent van Emmen, gehucht Westenesch 1807-1808

De tijd van de Franse overheersing was een periode waarin veel statistische gegevens op allerlei gebied werden verzameld. In dit kader valt de onderhavige telling. Het gedrukte register bevatten kolommen voor het invullen van de volgende gegevens: huisnummer, naam, ongehuwd, met aantal dienst- en werkbodes, zonder kinderen met aantal dienst- en werkbodes, bezit aan paarden, hoornbeesten, schapen; bezit of gebruik van (het totaal, in morgens) bouwland, weiland; betaald aan huur; in het personeel, in het dienstbodengeld en aan hoorngeld.

De gebruikswaarde van dit kohier is beperkt. Zowel de opgaven van het landgebruik als het rundveebezit zijn onvolledig: de oppervlakte van het land blijft ver beneden de als zeer betrouwbaar te beschouwen kadasteropgaven en het aantal stuks rundvee blijft beneden dat van de veetelling van 1800. Het aantalvermelde schapen is in veel gevallen afgerond en aangenomen mag worden dat dit meestal een afronding naar beneden geweest zal zijn. Het aantal vermelde paarden is betrouwbaar omdat hier de samenhang met de bedrijfsgrootte en het aantal werkpaarden.


OSA 1623: Omhoog

huisnr. hoofd van het gezin beroep kinderen werkboden
59 Willem Zegers boer 3 2
60 Hk.Weken boer 4 -
61 Jan Roelofs keuter 3 -
62 Hk.Schirring boer 4 -
63 Hk.Oldenschirring keuter 2 -
64 weduwe Wigchers boer en slagter 1 -
65 Geert Meijering boer 1 -
66 weduwe J.v.ArriŽn keuter 1 -
67 wed.nr Luchien Strating boer 3 2
68 Jan Huizing boer 3 -
69 weduwe Nijenhuizing boer en slagter 1 -
70 Jan Geerts arbeider 4 -
0 Hk.Hendriks keuter en kleermaker 1 -
70 Coop Jans & Hk.Geerts keuter 2 -
71 Hk.Padhuis keuter 1 -
72 Willem Weuring keuter 3 -
73 Hk.Geerts scheper 3 -
74 Geert Bults boer 5 -
75 Egb.Coops keuter - -
76 Egb.Horring boer en slagter 3 1
77 Jans Hendriks keuter 3 -
78 Mense Jans arm 2 -
79 Gerrit Maneschijn boer 3 -
80 Hk.Zeubers keuter 3 -
81 Geert Zeubers boer 2 -

Bronvermelding: Omhoog

  • Drents Archief: inventarisnummer OSA-1623
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.