dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Westenesch: bewoners van 1807 Omhoog


Inleiding: Omhoog

Onderstaande reconstructie van de bewoners van Westenesch, een boerendorpje westelijk van Emmen, is gemaakt door Gerard en Trijnie Waasdorp. Doel ervan was om gegevens van bewoners te verwerken in het boek met de titel "Westenesch door de eeuwen heen". Omdat zij het jammer vinden om de verzamelde gegevens, waar maar 30% van in het genoemde boek is geplaatst, in de kast te laten liggen geven ze Historisch Emmen op deze manier de mogelijkheid om anderen deelgenoot te maken. Er zijn geen genealogische gegevens vermeld, deze zijn wel in Progen opgeslagen. Vragen en/of opmerkingen aan: g-t-waasdorp@home.nl

Gebruik van deze bron uitsluitend toegestaan onder vermelding van: "bewonersreconstructie Westenesch door Gerard en Trijnie Waasdorp".

1807 kohier van vaste goederen kerspel Emmen, dorp Westenesch

In dit kohier van de nieuwe grondbelasting bevat in de meest uitgebreide vorm de namen van de hoofden van huishoudens, hun aandeel in de marke (in veld, groen en hout) en hun gebruik, in eigendom of huur, van vaste goederen: huis, hof, bouwland, wei- en hooiland. Het land, door de bevolking zelf opgegeven staat in de traditionele maten (het bouwland in mudden, schepels en spinten; het groenland in dagwerken), hetzij in totalen per landgebruiker, hetzij perceelsgewijze. De verwachting dat dit kohier een zo goed als volledige opgave van het in gebruik zijnde bouwland zouden bevatten bleek niet juist.


OSA 1513: Omhoog

huisnr. hoofd van het gezin vaste goederen
58 Willem Zegers Een huis, schuur en hof geswet ten noorden aan den Boermarke en ten zuiden aan de Esch, waarbij behoort:
 • zaailand op den Emmer Esch 25m-0sch-0sp, als de Wanakker,de Bollenakker,de Hazelakker, de Broekakker, de Stobakker, de Kleine Stobakker, de Middelpad, de Kleine Steegakker, de Steegakker, de Lange Baak, de Padakker, de dikke Jacob, de Bannier, de Ermsche Padakker, de Hofakker, de Kuilsmet
 • een stuk in de onbevroede lijnstukken, een stuk in de Schimmer
 • hooiland in de Bergemarke tezamen groot vierdagwerk als in de Noordmade en in de Broekmaden
 • een halve waardeel in de markte van Emmen in groen, veld en veen waarvan het groen wordt gehoord genaamd het Dertienland. Een halve waar waardeel in de Bergmarkte en groen, veld en veen waarvan word gehoord een koeweide onder de naam van het Heeren Land en een stukje in de Hummelingen Loeksham

59 Willem Zegers Een huis en schuur staande in nr. 58, waarbij behoort:
 • zaailand in de Emmer Esch 14m-0sch-0sp, als Hazelakker, de Kleine Hazelakker, Keepakker, Schimmerakker, Schellink, Barels, Lange Baak, Huisakker, Veenakker, Padakker, Goornakker, Wenakker, Bannier
 • hooiland te zamen 12 dagwerk als in de Emmer Markte het voorste maatje, het Kollingmaatje, de Ragenmaat, in de Bergermarkte de Holschans, de Kamermaat
 • Een vierde waar waardeel in de Bergermarkte in groen, veld en veen. Nog een weide stuk agter het hoge Blik in de Emmer markte. Voorts behoort nog bij het Erven in de Emmer markte een stuk hooiland, genaamd het Koeland groot 6 dagwerk, ít welk daar moet worden aangegeven

60 Hk.Weken Een beklemde meijer, een huis, schuur en hof, gezwet ten westen H.Schirring ten noorden dezelfde, waarbij behoort:
 • zaailand op den Emmer Esch 35m-0sch-0sp, als Lange Baak, het Blik, Deewelakker, Waterpoel, Hoenderkamp, Agter Egbert Sap, de Kweek, de Emmerakker, de Lips, het Ronder en de twee schat, de Groenakker, Veenakker, Krapenboom, Steenkamp, Holdakker, het Steenstuk, het Schatland
 • een stuk in de bevroede lijnstukken twee stukken in de Schimmer
 • hooiland gelegen in de Emmer markte 16 dagwerk als Noordhagen, Tweedijk, Hamermaat, Tusschensloten, Brinkmaat, een stuk op den Runde
 • een waar waardeel in de markte van Emmen in groen, veld en veen

61 Hindrik Schirring een huis en hof, gezwet ten Oosten Hendrik Weken ten Westen Hendrik OldenSchirring, waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 4m-0sch-2sp, als de Breeakker, de Broekakker, de Leiverakker, de Zwartakker, de kleine Zwartakker, de Strating, het Hazenveldje
 • een stuk in de Schimmer
 • hooiland in de Emmer markte groot 1/2 dagwerk in de Noordhagen

63 Hendrik Schirring Een huis en twee schuren staande in de hof aan nr.61 waarbij behoren:
 • zaailand op de Emmer Esch 25m-1sch-3sp, als Grovenakker, dito, Muggenpoel, Schimmerakker, Broekakker, Holtakker, dito, Groenakker, Geelakker, Boterakker, Waterpoel, Agter Rabbers, Middelpad, Langeakker, Lijnstukje, Hoogenakker, Brinkskamp, Gravenakker, de Holling, de Bergakker, de Langebaak, de grote Strating, Agter Zegers
 • Brinkshof, de Kamp, de Bommert, het nieuwe kampje, vijf stukjes in de Schimmer
 • hooiland te zamen groot twaalf en een vierde dagwerk als in de Emmermakte, de Karsgoorn, de Koemaat, de Nijmaat, de Koemat, de Smeenge Harst, in de Bergemakte de Kamermat, dito, de Ham
 • Een halve en een zestiende waar waardeel in de Emmer markte in groen, veld en veen waarvan worden gehoord twee stukken in Dertienland. Een vierendeel gust waardeel in de Emmer Markte waarbij twee stukken op den Emmer Runde mandeelig met Martel, Hk.Zeubers en Luchien Strating; een vierendeel en een zestiende waar waardeel in de Bergen markte in groen, veld en veen waarvan Hk.Zeubers tot een koeweide voor 2/3 geregtigd is, van welk groen twee stukjes in de Loeksam worden gehoord

63 Hendrik Oldenschirring een huis en Hof gezwet ten Oosten Hendrik Schirring, ten westen de wedwe Weken waarbij behoort:
 • zaailand in de Emmer Esch 2m-3sch-0sp als Gravenakker, Muggenpoel, Geelakker, bij Sorringkamp, het Veenakkertje
 • hooiland 3/4 dagwerk gelegen in de Emmermarkte genaamd het voorste Maatje

64 weduwe Jan Wichers een huis, schuur en hof gezwet ten Oosten Hk.Oldenschirring te Westen de Boermarkte waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 10m-0sch-0sp als de Steenkamp, de Schimmerakker, de Veenakker, de Alsakker, de Holtakker, de Groenakker, de Beindersakker, de Boterakker, de Dizelakker, de waterpoel, de Veenakker, de Bringskamp een dito, een ... (niets vermeld)
 • een kampje de Waterpoel twee stukje in de Schimmer
 • hooiland in de Emmer markte te zamen groot 6 dagwerk als de oude Pijp, Brinkmaat, Voorstemaat
 • een halve waar en twee koeweiden in de markte van Emmen in groen, weiden, veld en veen

65 Geert Meijering een huis schuur en hof gezwet ten zuiden aan Coop Jansen ten noorden aan de Boermarkte waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 19-3-0 als de Klinkakker, Zwartkamp, Langeakker, Steenakker, Schimmerakker, Oudeakker, Lampenakker, Hofakker, Boterakker, in de Bonekamp, Emmerakker, Alterakker, Agter Sorring Sof, Korenakker, Veenakker, Molenakker, Bergerakker
 • een goorenkamp bij de Esch langs drie stukjes in de Schimmer. Een stuk grond in Emmen genaamd de oude Sof. Een stukje in de Schimmer nog woest
 • hooiland in de Emmen markte groot 4,5 dagwerk als Onderloo, Kollingmaat, Raagmaat, Slaaphorst
 • een waar waardeel en 1/8 in groen, weiden, veld en veen waarvan aan hooiland is afgegraven. Twee stukken in Dertienland

66 wed. Jan van Arrien een huis en hof gezwet ten oosten Geert Meijering, ten westen de Boermarkte, waarbij behoort:
 • een akker zaailand, de Gravenakker groot 1m-3sch-2sp

67 Luchien Strating een huis, twee schuren en een hof aan alle zijden gezwet aan de Boermarkte waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 36m-3sch-3sp als de Gravenakker, Hoge Gravenakker, agterste Gravenakker, Schirringkamp, Hollink, Schimmerakker, Graven, dito, dito, Holtakker, Heddingakker, Wegleng, Wanding, Zwartenakker, Stobakker, dito, Hofakker, Wendeakker, Euverakker, Boterakker, Kruisakker, Middelpad, Agter Rabbershuis, Weglang, Lutke Trent, grote Langebak, Kleine Langebaak, grote Trent, kleine Wending, Zwarteakker, Kuilsmit, het Leemakker
 • de Hof genaamd de Lutkehof. Het goorntje agter Wekenhof, de grote Kamp, drie stukken in de Schimmer
 • hooiland in de Emmer markte te zamen groot 20 1/4e dagwerk als Underloo, in de hoge Kollingmaat, Tusschensloten, de Hammen en Slaapharst, de Koemaat, de Vremaat, de Brinkmaat. In de Bergemarkte het Hammerik. Een en een halve waardeel in de markte van Emmen waarvan een waar in ít groenen anderhalf in veld en veen. Nog 1/3 aandeel in Smeenge hars bos. Voorts behoort nog bij die Erve 1,5 dagwerk hooiland, de Elte genaamd, onder de markte van Erm, waar het zelve moet worden aangegeven.

68 Jan Huizing een huis, schuren en hof gezwet ten Oosten de wedwe Nijenhuizing, ten westen de Boermarkte, waarbij behoort:
 • zaailand 19-2-0 als het voorste akkertje, de Veenakker, Dilligje, Schimmerakker, Vosstaart, Jipping padje, Schimmerakker, Schimmerkamp, het Holtakkertje, Zwartakker, Bergakker, bij Lippinghek, Alterakker, Baksakker, Huisakker, Zwartenakker, Euverakker, Hofakker, Stobakker, Beendres
 • de Wanderkamp, twee stukken in de Schimmer
 • hooiland te zamen groot zeven dagwerk als in de Emmer markte, de Weekmaat, de Ragenmaat, Kuipermaatje, de Ham, in de Bergermarkte de Kamermaat
 • een waar waardeel in den markte van Emmen in groen, veld en veen waarvan aan hooiland is afgegraven, de Koeweide

69 wed. Jan Nijenhuising een huis, schuur en hof gezwet ten oosten de Esch ten westen Jan Huizing, waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer esch 13-1-0 als de Dreisakker, de Karkakker, Schrappenveen, Agter Zegers, de one akker, de Slobakker, de Bergakker, de Voorzaging, de Holtakker, de Grote akker, het Euverende, Jipping Pan, Bollenakker, Schimmerakker, Gravenakker
 • een goorn in de Wanderkamp. Twee stukken in de Schimmer, twee dito
 • hooiland in de Emmer markte zes dagwerk en 1/4de als de Groot maat, de Bargermaat, het Hemmerick, de Sam, het Eekharst
 • een halve en een agste waar waardeel in de Emmer markt in groen, veld, en veen waarvan aan hooiland de Koeweide, een stuk op de Runde mandeelig met Rozing

70 Coop Jans een huis en hof gezwet ten noorden Hk.Weken, ten zuiden de Boermarkte waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 4-3-1 als de Hofakker, het Waterpoeltje, de Langebaak, Gravenakker, Zwartekamp, Gravenakker, Langeakker
 • een goorn of hof bij Geert Meijering
 • hooiland in de Emmer markte tezamen 1 1/4de dagwerk als de grootmaat, de Eekhorst
 • een zestiende waar gust waardeel in de Emmer markte

71 Hendrik Geerts een huis en hof gezwet ten noorden aan de Esch en ten zuiden Willem Weuring waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 3-3-2 als de zaagkuil, dito, de Gravenakker, de Sofakker
 • hooiland 1,5 dagwerk hooiland genaamd de Weekmaat, een stukje in de Schimmer
 • een zestiene van een waar gust waardeel in de markte van Emmen

72 Willem Jansen Weuring een huis schuur en hof gezwet ten noorden Hk.Geerts en ten zuiden de scheperij waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 8-2-2- als Gravenakker, Grooteakker, Waterpoel, Boterakker, Lange akker, Veenakker, de Pol, Brinkskamp, Wijersakker, de Dil
 • hooiland in de Emmer markte te zamen tweedagwerk de Samermaat, de Sam
 • een half vierendeel waardeel in groen, weiden en veld en veen. Voorts behoort nog onder dit Erve een dagwerk hooiland in de Sleendermarkte, het welk daar moet worden aangegeven

73 de Boerschap Westenes een huis en hof zijnde de scheperij gezwet ten noorden Willem Weuring en ten zuiden de Boerbrink waarbij behoort:
 • de Bommert
 • een stuk in de Schimmer
 • een derde in 1/4 waar waardeel in de markte van Emmen in groen, veld en veen waar van een stukje wordt gehoord in het Dertienland

74 Willem Meijering een huis, schuur en hof gezwet ten westen de scheper ten oosten Egbert Coops waaronder behoort:
 • zaailand inde Emmer Esch 16-0-0 als Papeham, Spijkerboor, Stobakker, Kruisakker, Bredakker, Gravenakker, Hekakker, Euverakker, Kallert, Kuilensmit, Ermsche, klein Trente, groot Trente, Veenakker, Zwartakker, Wendeakker, Hoogakker
 • een stuk in de onbevroede lijnstukken ,een goorn agter Zegers, een stuk in de Schimmer
 • hooiland in de Emmer markte 6,5 dagwerk als Smeengehars, Weekmaat, Kollingmaat, Bollenkars, Ragemaat, Tusschensloten, Leuzing Koemaat, nog een stuk op de Emmer Runde mandeelig met Cremer
 • anderhalf vierendeel waardeel in de Emmer markte in groen, veld, en veen

75 Egbert Coops een huis en twee hoven gezwet ten noorden aan de Esch ten zuiden aan de Boersteeg

76 Egbert Horring een huis, schuur en hof gezwet ten noorden Egbert Coops te zuiden aan nr.77 waaronder behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 20-0-2 als Bergakker, Schilling, Steegakker, Baksakker, Langebaak, Zwarteakker, Veenakker, Trinde, Lijnstuk, Kampakker, Bruisakker, Gravenakker, Leeuwsakker, Veenakker, Schimmerakker, Oude akker, Zwartakker, Holtakker, Slobakker
 • twee stukjes in de Oldekamp, een dito in de Schirringgoorn, een Bommertje, vijf stukjes in de Schimmer
 • twee stukjes in de Oldekamp, een dito in de Schirringgoorg, een bommertje, vijf stukjes in de Schimmer
 • hooiland in de Emmer markte groot 6 dagwerk als Kuipersmaat, Tweedijk, het veen twee Koeweiden
 • een vieredeel gust waardeel in veld en veen in de Emmer markte. Een halve waar in de Emmer markte in groen, veld en veen waarvan gehooid wordt het Westenescherland 3 dagwerk en het Blik 1,5 dagwerk. Een vierendeel behoort nog bij dit Erve een dag werk hooiland het Sammigje genaamd gelegen in de Markte van Erm welke daar moet worden aangegeven

77 Egbert Horring een huis en hof gezwet ten noorden aan nr.76 en te zuiden het diakoniehuis waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer esch 4-1-0 als Barelsche, Wendeakker, Veenakker, Oude akker, Gravenakker, kleine Gravenakker
 • hooiland 1 dagwerk genaamd Ragenmaat, Bollenhars

78 Diakonie een huis en hof gezwet ten zuiden aan Hk.Zeubers en ten noorden aan Egbert Horring

79 en 80 Hendrik Jansen Zeubers een huis, drie schuren en hof gezet ten zuiden aan de Boermarkte ten noorden aan het Diakonie huis waaronder behoort:
 • zaailand als Disselakker, Boterakker, Altenakker, Klange akker, Koopsakker, Trentien, kleine Kiel, grote Kiel, Barlesche, Scholten, Zwarte akker, Kloeks, ít Ruggien, ít Hoog akkertien, Goornakker, dito, Groenakker, Lampenakker, de Ronde, grote Holtakker, Lutke Holtakker, Toornakker, Leeuwsche, ít Lange, Lutter Janne, Gravenkamp, twee dito, op de Gravenkamp
 • een stukje in de onbevroede lijnstukken de groote Kamp, de Wijert, een stukje agter Schirringshuis in de goorn, het Bonekampje, Tempelshof, Rabbertshof, twee stukjes in de Schimmer
 • hooiland te zamen groot ruim 12,5 dagwerk als in Emmermarkte, de Kollingsmaat, Hamermaat, Smeengeharsbosch 1/3, Tusschensloten, Noordhagen, Eekharst , een dito, Zweemaat, Brinkmaat, in de Bergemarkte het Hemmerwijk, een halve en een agste waar waardeel in de Emmer markte het Vree, een vierendeel en een zestiende waar waardeel mer 2/3 van en koeweide in de Bergermarkte in groen, veld en ven waarvan gehooid wordt een stuk in de Loekstroom, nog 3/6 van dagwerk hooiland van het Sammigje. Voorts behoord nog onder dit Erve 1,5 dagwerk hooiland de Elte genaamd in de markte van Erm ít welk daar moet worden aangegeven. Nog twee stukjes op de Bergen en Emmer Runde mandeelig met Martels en Schirring.

81 Geert Zeubers een huis schuur en hof gezwet ten zuiden de Boergrond en ten noorden Hk.Zeubers waarbij behoort:
 • zaailand op de Emmer Esch 28-0-0 als Zwartakker, Barels, Wendeakker, Oortwijns, Langebaak, Weuring, Veenakker, Hofakker, Langeakker, Schilling, Rabbers, Euverakker, Kweek, Voorzaging, Soving, Oude akker, Paalakker, Schimmrakker, Huizing, Muggenpoel, Wendels, dito, Gravenakker, Goornakker, Spijkerboom, Boschakker, Veenakker, Steegakker, Gravenakker
 • een lijnstuk in de onbevroede lijnstukken, twee spinten goorgrond in de grote Kamp, een dito goorn aldaar, de Wijert, een Bommert, een dito, de kamp agter huis , de Bonekamp, drie stukjes in de Schimmer
 • hooiland te zamen groot zesdrievierde dagwerk als in de Emmer markte de tweedijk, de Oringermaat, de Voorstemaat, Kollingmaat, in de Bergermarkt de Kamermaat
 • een vierendeel waardeel in de Emmer markte, anderhalf vierendeel waardeel in de Emmer markte in groen, veld en veen waarvan wordt gehooid het Dertienland en het Blik. Een vierde en een zestiende waar in de Bergermarkte in groen, veld en veen. Voorts behoort bij dit Erve een dagwerk hooiland het Sammigje in de Ermer markte hetwelk daar moet worden aangegeven

Bronvermelding: Omhoog

 • Drents Archief: inventarisnummer OSA-1513
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.