dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Westenesch: Omhoog


Graanfabriek - melkfabriek: Omhoog


Foto: B.Eggens.

Bouw van de "Co÷p. zuivelfabriek" in 1926.

Foto Historisch Emmen graanfabriek melkfabriek Westenesch
Foto: R.Boelens.

Lange tijd was onbekend welke fabriek op de foto was afgebeeld. Het blijkt de "Stoom korenmaalderij" aan de Westenesscherstraat te zijn die kennelijk was gevestigd in het achterste gedeelte van het dubbele fabriekspand.

Vooraan, in het gedeelte met dakkapel is de "Co÷p. zuivelfabriek" gevestigd.


Foto: R.Boelens.


Uitvergroting van foto boven.


Foto: R.Boelens.


Overzichtsfoto van "De Landbouw"

Foto Historisch Emmen graanfabriek melkfabriek Westenesch
Foto: Boek 50 jaar Zuivelco÷peratie Bond van Co÷peratieve zuivelfabrieken in Drenthe 1897-1947. Samengesteld door Tj.W.Boijenga, secretaris.

Op de borden aan de gevels staat aangeven:
  • Vooraan (met puntdak): "Stoom korenmaalderij".
  • Achteraan (met dakkapel) "Co÷p. zuivelfabriek".

Foto Historisch Emmen graanfabriek Westenesch
Foto: archief gemeente Emmen.


Foto: W.F.ten Brink.

Hoewel het lijkt dat de schoorsteen van de melkfabriek in Noordbarge is te zien is dit de graanfabriek aan de Westenesscherstraat.

De foto is genomen van de achterkant. Links staat de dubbele woning waar de families Hollander en Ten Brink woonden.

Achter de fabriek staat een aanbouw t.b.v. de melkventers, de ijsbereiding, de ijsstaven, etc.

Verder naar achteren de overkapping voor verschillende bestemmingen en nog verder naar achteren staat de werkplaats voor de machinist met opslagruimte.

Op beide foto's van de graansilo is bovenop het dak een opbouw zichtbaar. De opbouw was een houten hokje waarin tijdens WO II een soldaat zat, die per telefoon verbinding had met het kantoor, het wachtlokaal, beneden. Vermoedelijk had de uitkijkpost, die geplaatst werden op de hoogste daken, zicht op de grote zender op de es er tegenover. Jongelui, die in de oorlog nabij woonden, haalden bij warm weer wel eens limonadegazeuse voor de mannen. Die koste bij cafÚ Meertens een kwartje, doch bij Grootjans slechts twee dubbeltjes. Dat wisten de Duitsers niet zodat de jongelui iets konden verdienen.

Na de oorlog heeft het hokje nog dienst gedaan als bosbrandwacht.

De opbouw heeft zeer waarschijnlijk geen dienst gedaan als luchtwachtpost. Na uitvergroten van de foto  is te zien dat de opbouw van een dak is voorzien. Dit kan bevestigen dat er ten tijde van de foto geen luchtwacht in gevestigd was omdat luchtwachtposten vrij zicht op de lucht moesten hebben.


Boeken: Omhoog

  • "Westenesch door de eeuwen heen".

Bronvermelding: Omhoog

  • "50 jaar Zuivelco÷peratie" Bond van co÷peratieve zuivelfabrieken in Drenthe 1897-1947. Samengesteld door Tj.W.Boijenga, secretaris.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.